Den nye parakompetansebanken skal bli et nyttig verktøy for trenere i paraidretten. (Foto: Idrettsforbundet)
Den nye parakompetansebanken skal bli et nyttig verktøy for trenere i paraidretten. (Foto: Idrettsforbundet)

Ny kompetansebank for paratrenere

26. jan 2023 Olympiatoppen

Mer kunnskap om trening av parautøvere skal gi trenerne et bedre grunnlag i møte med og oppfølging av utøverne. Nå lanseres parakompetansebanken.

I den nye parabasen skal det samles kunnskap, forskning og erfaring på tvers av idrettene, slik at trenere på alle nivåer får et bedre grunnlag for trening og oppfølging av syns- og bevegelseshemmede. Parakompetansebanken er utviklet i samarbeid med NTNUs Senter for Toppidrettsforskning og NIH.

- I Parakompetansebanken har vi samlet informasjon om paraidrett på alle nivåer. For parautøverne er det, utover ordinær idrett, ting som er spesifikt annerledes. Trenerne må tenke noe annerledes i helhetsperspektivet, og hensynta ulike diagnoser i treningsplanleggingen. Med denne kunnskapsbanken vil trenerne kunne hente praktiske råd og erfaringer for ulike funksjonsutfordringer, sier Cato Zahl Pedersen, ansvarlig for paralympisk utvikling ved Olympiatoppen.

Parakompetansebanken skal være en lett tilgjengelig og felles kunnskapsbase på tvers av idrettene. Innholdet har fokus på å trygge trenere som er uerfarne med trening av parautøvere, samt å styrke erfarne trenere i deres treningshverdag med parautøvere.

- Her skal trenerne finne forskning, fakta, tips og andres erfaringer som kan hjelpe dem i hverdagen og utvikle kompetansen som paratrenere. Samtidig vil basen også kunne være nyttig for utøverne selv, og deres egenutvikling, sier Zahl Pedersen.

I fremtiden har prosjektet som mål å dekke kunnskap innenfor alle fire målgruppene i NIF (syn,-hørsel,-utviklings,- og bevegelseshemmede), og skal ha innhold som er relevant for både bredde- og toppidretten. Dette for å svare opp parastrategiens andre kompetansemål: Idretten skal ha parakompetanse lett tilgjengelig for alle, uavhengig av nivå og rolle.

- Kompetansebanken skal være en levende kunnskapsbase, hvor vi ønsker innspill, tilbakemeldinger og innhold fra trenerne selv og fra utøverne. Veien blir til mens vi går, og så håper vi at parakompetansebanken etter hvert blir et nyttig verktøy i paratrenernes hverdag, avslutter Cato Zahl Pedersen.

Oppstartsarbeidet med Parakompetansebanken ble i 2020 og 2021 delvis finansiert av stiftelsen VI.

Her finner du Parakompetansebanken: Parakompetansebank (paraidrett.no)

Bidragsytere til struktur og innhold:

NIF: Tore Buli, Ann Christin Strand og Per-Einar Johannessen

NTNU/SenTif: Øyvind Sandbakk, Julia Baumgart, Guro Strøm Solli, Maja Olsen Østerås, Cecilia Severin og Vemund Øvstehage

NIH: Kathrin Steffen

OLT: Yvette Hoel, Elisabeth Eyde og Cato Zahl Pedersen, prosjektleder