FYSISK SAMLING: Tidlig i november strømmet tilhørerne til Ullevaal Stadion for den fysiske delen av Prestasjonskonferansen 2023. (Foto: Eline Aase).
FYSISK SAMLING: Tidlig i november strømmet tilhørerne til Ullevaal Stadion for den fysiske delen av Prestasjonskonferansen 2023. (Foto: Eline Aase).

Prestasjonskonferansen: Ambisjoner i verdensklasse

24. nov 2023 Eline Aase (tekst og foto)

7. november samlet Olympiatoppen prestasjonsmiljøer fra kultur, akademia, næringsliv og toppidrett til Prestasjonskonferansen 2023.

Inspirert av Olympiatoppens visjon om å «lede og trene best i verden», var «ambisjoner» et gjennomgående tema for årets konferanse, for øvrig denne gangen med Norges Fotballforbund (NFF) som medarrangør. Karl-Petter Løken, generalsekretær i NFF, setter tonen for dagen ved å understreke betydningen av å utfordre eksisterende grenser:

– Det handler om å hele tiden flytte grensene, utvikle nåsituasjonen og strebe etter utvikling i alt vi gjør. Det er gjennom motgang vi virkelig utvikler oss som lag og som individer.

 

Fra Skeidar til Himalaya

Fjellklatrer Kristin Harila engasjerte deltakerne med fortellingen om sin reise fra å være leder hos Skeidar, til rekordjakt i Himalaya. Sammen med Tenjen Lama Sherpa nådde hun 27. juli i år målet om verdensrekord da de besteg verdens 14 fjelltopper over 8000 meter, på kun tre måneder og én dag. Harila peker på behov for å forbedre både bærekraft og likestilling i fjellklatring, samtidig som hun fremhever signifikansen av å ha et godt team rundt seg:

– Det er utrolig mye gøyere når man kan gjøre ting sammen!

Det ble en fortelling om både triumf og tragedie. Hendelsen på K2, hvor en sherpa omkom og Harila feilaktig ble anklaget for å gå forbi uten å bidra, kastet naturlig nok skygger over prestasjonen. Harila deler åpent om den personlige kostnaden ved en slik offentlig anklage og den påfølgende kritikken i sosiale medier. Når verdensrekordmakkeren Tenjen Lama Sherpa også tragisk mistet livet i et snøskred i august, under en annen ekspedisjon, ble det ekstra viktig for Harila å understreke at det må jobbes for å øke sikkerheten og redusere risikoen i disse fjellene.

 

AAPrestasjonskonferansen2.jpg

REKORDJAKT: Kristin Harila delte en personlig historie om jakten på verdensrekord i Himalaya. (Foto: Eline Aase).

 

«Debatten» som prestasjonsarena

Med samfunnets største og viktigste konflikter som tema i hver episode, må Fredrik Solvang og resten av redaksjonen i «Debatten» på NRK både være godt forberedt og gode sammen.

En sentral del av jobben er å forenkle komplisert innhold, poengterer Solvang.

– ­La det foregå på en sivilisert og dannet måte i et TV-studio, fremfor at det får utarte seg til helt uhåndterlige kriger i sosiale medier.

Selv om man skal ha stor takhøyde for å lufte eventuelle uoverensstemmelser, er harmoni i redaksjonen nødvendig. «Vi har egentlig ikke tid til noe annet enn at alle jobber i samme retning», sier Solvang, og forteller om den redaksjonelle prosessen:

– Dette tror jeg mange ikke tenker på, men det er vi som har det privilegiet at vi kan definere hva vi skal snakke om. Og det innebærer at det er vi som snevrer inn problemstillingene og gjør det håndterlig for oss selv, ikke minst.

Tydelige retningslinjer skaper et trygt rom også for intervjuobjektene. «De føler seg trygge på at her er det veldig klare rammer for hva Fredrik skal spørre om, og ikke minst hva han overhodet ikke kommer til å spørre om. Så demper det frykten og angsten for å stille.» legger han til.

 

AAPrestasjonskonferansen3.jpg

DEBATTEN: Fredrik Solvang fremhevet betydningen av å være best sammen og best forberedt når de produserer «Debatten» på NRK. (Foto: Eline Aase).

 

«Best forberedt»

For å kunne utfordre kunnskapsrike gjester, underbygger Solvang viktigheten av gode forberedelser.

– Det handler til syvende og sist om uklanderlig research, og det er egentlig bare det som gjør at vi kan våge å utfordre, sier han.

I forberedelsene til hver debatt, forplikter Solvang seg til å forstå temaet like godt som, om ikke bedre enn, intervjuobjektet. «Vi hadde ikke klart oss uten en god researchjobb på forhånd,» forsterker han. En følge av dette er også at man står igjen med mye arbeid som ikke nødvendigvis kommer til uttrykk på skjermen:

– ­Jeg får ofte brukt en brøkdel av de spørsmålene jeg har på blokka.

Fredrik Solvangs innblikk i forberedelsen til «Debatten» og betydningen av nyansering i media ga en interessant vri på hva prestasjon og prestasjonskultur kan innebære utenfor idrettens verden.

 

Workshops og paneldebatter

Prestasjonskonferansen byr også på workshops og «Walk & Talk», der deltakerne er delt inn i mindre grupper. Her blir det satt av tid til samtaler og refleksjon, samtidig som tilhørerne får kortere innlegg om alt fra ambisjoner i filmbransjen, teknologi i idrett, kunstig intelligens (KI) i mediebransjen og verdensklasse-analyse i tennis med Team Casper Ruud.

 

AAprestasjonskonferansen4.jpg

GRUPPEARBEID: Felles refleksjon i mindre grupper er en sentral del av å øke deltakernes læringsutbytte. (Foto: Eline Aase).

Tilbake i plenum er det tid for paneldebatter innenfor arkitektur, diplomati og KI. Blant annet snakker daglig leder i Snøhetta, Tor Olav Mørseth, om bærekraftig arkitektur, motivasjon versus inspirasjon og arkitekturens bidrag til samfunnet.

– Det er ikke nok å lage et unikt prosjekt. Det må bringe verden videre, erklærer han.

Grete Faremo (tidligere statsråd og leder i FN), leder samtalen mellom Raymond Johansen (tidligere statssekretær UD), Anniken Huitfeldt (tidligere utenriksminister) og Kåre Aas (tidligere ambassadør). Her diskuteres Norges rolle i internasjonalt diplomati, risikovilje og risikostyring, og hvordan Norge kan utnytte sin posisjon som fredsmekler for å fremme globale ambisjoner.

 

AAPrestasjonskonferansen5.jpg

DIPLOMATISKE AMBISJONER: Grete Faremo, Raymond Johansen, Anniken Huitfeldt og Kåre Aas diskuterer Norges rolle i internasjonalt diplomati. (Foto: Eline Aase).

 

Kunstig intelligens: Venn eller fiende?

I en stadig mer digital verden er KI et høyaktuelt tema. Samtalen ledes av Tore Lie (Smart Innovation Norway) med Marius Arnesen (NRK) og Terje Nilsen (Kongsberg Discovery).

– Jeg tror vi snakker om en ny måte å jobbe på. Ikke at vi mister jobbene, men vi får en litt annen måte å jobbe på, uttaler Nilsen, og erkjenner endringene som er naturlige når KI inntar arbeidsplassen.

Rollen til KI vil riktignok variere avhengig av sektor. Eksempelvis vil det være stor forskjell på bruk i helsevesenet kontra mediebransjen, og mange prosesser må gjennomgås av mennesker – kanskje i enda større grad enn før, dersom man nå får mer digital hjelp.

Videre adresseres den tosidige naturen av KI, som både et nyttig verktøy og en potensiell utfordring. Samtidig understreker panelet at KI-verktøyene allerede er her, og de må tas i bruk.

– ­Du som menneske må ha nysgjerrighet og du må bruke det [KI], presiserer Arnesen.

 

Deepfakes og falske nyheter

En betydelig bekymring med KI er spredningen av falske nyheter. Hvordan skal sannheten voktes fremover, med dette potensialet for masse-desinformasjon? De etiske konsekvensene kan synliggjøres på en nasjonal og internasjonal scene, men også på individnivå med en generasjon av deepfakes og misbruk av personlige bilder – hvilket kan ha store konsekvenser for særlig barn og unge.

Diskusjonen dreier seg også inn på sosiale mediers vanedannende effekt, og at det samme vil være gjeldende her. Jo mer forbrukerne benytter seg av dette, desto bedre er det for de som står bak, og det vil ikke bli noe enklere med KI.

Når debatten nærmer seg slutten, stiller Nilsen et vesentlig spørsmål: «Hvor blir sannheten av?». Samtalen understrek den delikate balansen mellom å utnytte potensialet som ligger i KI og å bevare informasjonsintegriteten, en oppgave som gjelder både media, teknologisektorer og samfunnet for øvrig.

 

Sammen om de store prestasjonene

Når dagen nærmer seg slutten, kommer toppidrettssjef Tore Øvrebø og assisterende toppidrettssjef Trond Pedersen på scenen for å oppsummere konferansens læringspunkter. «Jeg tar med meg tre ting,» sier Pedersen:

– Best forberedt, best sammen – og ressursene finnes i teamet, samt litt bedre hver dag.

Øvrebø takker også teamet som står bak konferansen, nemlig Bente Svensson, Ester Sætre og Jarle Aambø. Prestasjonskonferansen 2023 står igjen som et vitnesbyrd om viktigheten av samarbeid og felles mål, og som en påminnelse om at de største gledene oppnås når man kan «gjøre ting sammen».

AAPrestasjonskonferansen6.jpg

TAKE HOME MESSAGE: Trond Pedersen og Tore Øvrebø oppsummerer dagen sammen med konferansier Vegard Larsen. (Foto: Eline Aase).