Mangfoldsammen.PNG

SOLM: Sammen om like muligheter

14. nov 2023 Halvor Lea

Olympiatoppen og Talent Norge er i gang med et mangfoldsprosjekt støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Tipping.

Sammen om like muligheter er tittelen på det femårige prosjektet, som løper fra 2022-2026.

- Ambisjonen er at det skal bli flere trenere og ledere som styrker mangfoldet i idretten, både knyttet til flere kvinner, men også i en vid tolkning av mangfoldsbegrepet, sier Trond Pedersen, assisterende toppidrettssjef ved Olympiatoppen.

Prosjektet bygger på fire pilarer eller hovedtiltak. Det er prosjektstøtte til trenere i særforbundene, kunnskapsutvikling gjennom forskning og utvikling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Olympiatoppens og USNs Elite-Coach program, med teamfokus og mangfoldsdimensjonen, samt felles møteplasser i samspillet mellom Olympiatoppen og Talent Norge.

 

Seks kvinnelige trenere i prosjektet

Olympiatoppens Ragnhild Kostøl. Tidligere toppsyklist, har ansvaret for trenerne i prosjektet, og følger opp særforbundene som har forpliktet seg i satsingen.

- Jeg følger opp trenerne i deres treningshverdag, og utfordrer dem på de arbeidsoppgavene vi har kartlagt. Her forsøker jeg å se om det er noen barrierer, og utforske hvordan trenerne håndterer barrierene de møter, sier Ragnhild Kostøl.

Prosjektet ble lansert under Arendalsuka på sensommeren: Talent Norge | Programmet Sammen om Like Muligheter lansert på Arendalsuka

Trenerne som deltar i prosjektet, er Synne Sofie Stangeland (alpint), Sonja Wåland (para-badminton), Line Jahr (hopp), Lene Rantala (håndball), Ine Andersson (bryting) og Magnhild Ekren (hurtigløp skøyter).

 

Ett skritt tilbake som trener

Line Jahr, som altså er deltaker i prosjektet, er tidligere landslagshopper, og satser nå på en karriere som trener i skihopp. Som utøver opplevde hun etter hvert å bli respektert for prestasjonene og karrieren, men slik var det ikke da hun startet som trener, forteller hun til NIFs nettsider.

– Da jeg begynte som trener følte jeg at jeg hadde tatt et langt skritt tilbake. Jeg så det som en selvfølge at jeg skal være trener. Men jeg husker jo at jeg på min første utenlandstur merket at folk så rart på meg - sånn hva gjør du?

Som eneste kvinnelige hopptrener følte Jahr at hun måtte gå samme vei som hun gikk som kvinnelig utøver på nytt. Hun vil normalisere at også kvinner kan være hopptrenere og bruker de mulighetene hun har til å få flere kvinner inn i støtteapparatet. Jahr rekrutterer sine tidligere utøvere når hun skal ha med assistenter på konkurranser eller samlinger.

– Man sier jo ofte at menn rekrutterer menn, så da får jeg rekruttere kvinner da. sier Jahr bestemt.

Les om Line Jahrs trenerhverdag og se videointervju på Idrettsforbundets nettsider: – Menn rekrutterer menn, så da får jeg rekruttere kvinner (idrettsforbundet.no)

 

Utfordre på barrierer

Trenere i de ulike idrettene rekrutteres fra særforbundene, derfor er det der nøkkelen til mangfold ligger i første instans. For Ragnhild Kostøl er samspillet med særforbundene derfor av avgjørende betydning for å få resultater i prosjektet.

- En av mine oppgaver er å utfordre særforbundene på barrierer, og se om det er noen faktorer å gjøre noe med. Det handler om å utfordre de strukturene som finnes, for å bidra til mer mangfold. Vi ønsker å bidra til endring gjennom mer kunnskap, verdibasert ledelse og ved å utvikle rollemodeller. På kort sikt ser vi at det er mulig å være kvinne og ha trenerrollen som jobb og leve av det. På lengre sikt ønsker vi å skape et mangfold i toppidretten, sier Ragnhild Kostøl.

 

Talent Norge og Olympiatoppen

Parallelt med selve prosjektet er det igangsatt et forskningsprosjekt. I prosjektbeskrivelsen heter det at målet er «å styrke Olympiatoppen og Talent Norge i mangfoldstenkningen, mangfoldskompetansen og mangfoldsarbeidet ved å undersøke barrierene og mekanismene som forhindrer mangfold av kjønn, etnisitet, seksualitet, klasse, alder og funksjonsvariasjoner og kombinasjoner av disse, i begge organisasjonene, og på idretts- og kunstfeltet i Norge mer generelt». Det er Bieke Gils, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, som er ansvarlig for forskningen i prosjektet, og hun har allerede registrert relevante funn.

- Talent Norge og Olympiatoppen har mye felles. Begge organisasjonene er opptatt av de store prestasjonene, talentutvikling og, på hver sin måte, av endring. Samtidig opererer organisasjonene i to veldig forskjellige felt med, unik egenart og unike forventninger. Dette preger måtene organisasjonene ser på, tenker rundt og jobber med mangfold. Det er et spenningsfelt mellom prestasjonskrav/krav om medaljer og mangfold, sier Bieke Gils.

Sammen om like muligheter er altså finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Tipping: 30 millioner til utviklingsprosjekter (olympiatoppen.no)

Les om sammen like muligheter hos Talent Norge: Talent Norge | Sammen om like muligheter