«Nextgen» er et utviklingsprogram for å skolere norske leger og fysioterapeuter. Her er de på samling på Olympiatoppen. Foto: Halvor Lea
«Nextgen» er et utviklingsprogram for å skolere norske leger og fysioterapeuter. Her er de på samling på Olympiatoppen. Foto: Halvor Lea

Toppidretten trenger arvtakere – både utøvere og helsepersonell

31. aug 2019 Halvor Lea

I toppidretten kalles etterveksten av toppidrettsutøvere for morgendagens utøvere. I sju år har Olympiatoppen jobbet med neste generasjons helsepersonell, «nextgen».

Intet tre vokser inn i himmelen. Særforbundene og Olympiatoppen jobber kontinuerlig for å sikre at norsk toppidrett får frem morgendagens toppidrettsutøvere. Det samme er viktig for trenere og ledere.

Olympiatoppens lege Lars Kolsrud har siden 2012 hatt ansvaret for «nextgen», som er et utviklingsprogram for å skolere norske leger og fysioterapeuter, som ønsker å jobbe med norsk toppidrett i fremtiden. Sammen med seg i gjennomføringen av programmet, har Kolsrud Olympiatoppens manuellterapeuter Vibeke Røstad og Bjørn Fossan.

– På alle områder i toppidretten må Olympiatoppen og særforbundene tenke på fremtiden. De utøverne som vinner medaljer i dag, gjør det normalt ikke om ti år. På samme måte er de mest erfarne legene og fysioterapeutene kanskje ute av idretten eller pensjonerte om ti år. I «nextgen» er målet å bygge en gruppe med spesielt skolerte leger og fysioterapeuter, som både har fått teoretisk og erfaringsbasert toppidrettskunnskap, og har tatt steget inn i rollen som helsepersonell i større mesterskap, sier Lars Kolsrud.

Kompetanseoverføring fra mentorer

Han leder programmet, og har vært overlege ved Olympiatoppen i mer enn 20 år, vært norsk OL-lege ved seks olympiske leker, og hatt medisinsk ansvar for landslagene i skiskyting, hopp, kombinert, skøyter, turn og sykkel.

I Olympiatoppen beskrives «nextgen» som et prosjekt med kompetanseoverføring fra erfarne mentorer for å kvalifisere yngre fysioterapeuter og leger best mulig til arbeid i toppidretten. Deltakerne i programmet er vanligvis 12 leger og 12 fysioterapeuter, som gjennom fire årlige samlinger, møter erfarne leger, fysioterapeuter, trenere, ledere og toppidrettsutøvere til forelesninger, kåseri, intervju, dialog og diskusjon. Med Olympiatoppens tilknytning til utøvere, landslag og internasjonale miljøer, har de fleste bidragsyterne den aller ypperste toppidrettserfaringen.

Erfaring fra frontlinjen i toppidretten

– Det som blir presentert, finnes sjelden i lærebøker eller artikler. Dette er erfaring direkte fra frontlinjene i livet som toppidrettsutøvere eller lederteam rundt utøverne, altså helt unik, individuell erfaring, fortsetter Kolsrud.

Han baserer seg på Aristoteles tankegang om ferdigheter på tre nivåer: At alt bygger på grunnleggende teori og ferdighet, at dette følges opp av teknikk og praktisk håndverk, mens langt over disse egenskapene kommer visdom.

– Visdom er ikke noe man lærer fra bøker eller forelesninger, men noe man må tilegne seg fra erfaring ved å være sammen med og lære av de aller beste. Det er for å lage en arena for videreføring av toppidrettsvisdom Olympiatoppen har satset på «nextgen» for helsepersonell, sier Lars Kolsrud.

Et nytt kull av «nextgen» leger og fysioterapeuter vil være skolert i november. Denne gruppen hadde samling andre uken i juni, og for å beskrive hvordan agendaen kan være, presenteres temaene i noen av innleggene:

Betydningen av verdier i prestasjonskulturer

På programmet var blant annet et foredrag av tidligere hockeyspiller Ole-Kristian Tollefsen, som delte sine erfaringer med skader og plager fra sin aktive karriere, og ettervirkningene han lever med i dag. Tollefsens foredrag var en viktig påminnelse til helsepersonell og andre ledere i idretten om å ta skader i idretten på alvor.

Forsamlingen fikk også gleden av å høre Carl-Axel Hageskog, suksessrik tennistrener i Sveriges Davis Cup-gullalder og nåværende fagkonsulent innen toppidrettscoaching i Olympiatoppen, dele sine kloke tanker om verdibasert ledelse, med utgangspunkt i hans mangfoldige karriere som tennistrener. Den som går fra Hageskogs foredrag uten å ha fått ny bevissthet om betydningen av verdier i byggingen av prestasjonskulturer, har trolig duppet av.

Fra Sunndal til Lyon og gullballen

Tannlege Knut Johan Bere, tidligere medisinsk ansvarlig i alpint, snakket om tannskader blant toppidrettsutøvere, og ga gode råd for akutthåndtering av tannskader. Videre fikk gruppen høre Ada og Andrine Hegerbergs foreldre, Gerd Stolsmo og Stein Erik Hegerberg, fortelle om hvordan familien har jobbet for å utvikle to fremragende fotballspillere, den yngste kåret til vinner av gullballen. Til slutt delte Emil Hegle Svendsen sine erfaringer fra karrieren, hvor spesielt temaet om (når man bør starte med) trening i bakkant av sykdom, engasjerte.

«Nextgen» har for flere utøvere vært første gang de reflekterer over og presenterer deler av sin erfaring. Dette har vært nyttig både for deltakerne, men også for utøverne selv.

Planlagt nytt kull i 2021

Olympiatoppens «nextgen»-prosjekt får støtte fra IOC, og sesjonene har derfor internasjonal betegnelse:

Master Class: Her er det rutinerte kolleger i medisin og fysioterapi med erfaring fra internasjonal toppidrett som deler suksessfaktorer, fallgruber og tanker om hvilke behov og krav fremtidens toppidrettsutøvere har på helseområdet.

Olympic Class: Noen av Norges fremste olympiere gjennom tidene deler sine erfaringer fra trening og konkurranser, med særlig fokus på skader og sykdom. Disse samtalene gir normalt et annet bilde enn det omgivelsene kjenner fra mediene.

IOC Class: Her dekkes spesielle temaer som IOCs medisinske gruppe løpende har på sin prioriterte agenda.

Forelesninger under Olympiatoppens «nextgen»-program har ført til presentasjoner også i andre fora, både i den offentlige idrettsmedisinske utdanningen og på Idrettsmedisinsk høstkongress, som har 500-600 deltakere.

Mellom 70 og 80 leger og fysioterapeuter har gjennomført Olympiatoppens «nextgen»-program siden starten. Det er planlagt et nytt kull i 2020-2021, med både fri påmelding og rekruttering fra særforbundene.