Uttakskriterier til OL

Her finnes en oversikt over hvilke uttakskriterier som gjelder for OL.  Norske utøvere/lag som tas ut til de olympiske leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8-12 beste.

1. Målsetting

Norske utøvere/lag som tas ut til de olympiske leker skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8-12 beste.

2. Kriterier for uttak – spesifikasjon av deltager kategori

A. Individuelle utøvere / lag uten spesielle OL-kvalifiseringer

Følgende kriterier gjelder for individuelle utøvere generelt, samt lag for følgende idretter:

 • Aking
 • Bob
 • Kajakk
 • Kunstløp
 • Seiling
 • Svømming (synkron)
 • Sykling

Et av følgende krav må oppfylles for vurdering:

 1. Medalje eller plass 4-6 i VM (fra 1-6 får automatisk vurdering)
 2. Medalje i EM
 3. Sammenlagt i WC 1-3 (og tilsvarende konkurransesystem)
 4. Plassering 4-8 i EM og 7-12 i VM, etter nærmere vurdering (se punkt D)
 5. To plasseringer blant de 7-12 beste i på forhånd avtalte konkurranser, etter nærmere vurdering
 6. To resultater i målbare og over all tid sammenlignbare resultater. Blant de 10-15 beste på verdensstatestikken, etter nærmere vurdering
 7. I meget spesielle tilfelle kan, etter avtale, resultater i nasjonale mesterskap tas med i vurderingen under forutsetning av at resultatet er målbart og holder topp internasjonal standard. Forøvrig etter nærmere vurdering

B. Idretter underlagt spesielle OL-kvalifiseringer

Lagspill, gjelder for disse idrettene:

 • Basketball
 • Fotball
 • Håndball
 • Ishockey
 • Landhockey
 • Vannpolo
 • Volleyball

Krav til uttak:

Kvalifisering gjennom spesielle før-olympiske uttakskonkurranser. Forfall av kvalifiserte lag fra andre nasjoner regnes ikke som kvalifisering.

Andre idretter underlagt kvalifisering:

 • Badminton
 • Bordtennis
 • Gym/turn
 • Padle
 • Roing
 • Rytter
 • Seiling
 • Skyting
 • Tennis

Krav til uttak:

Kvalifisert gjennom uttakskonkurranser i de internasjonale særforbunds regi, og etter nærmere vurdering, jfr. Pkt. D.

C. Stafettlag og lagkonkurranser

 • Med stafettlag menes stafettene i friidrett, shorttrack (skøyter), ski, skiskyting, svømming. Utøvere som er tatt ut til deltagelse i kvalifiserte stafettlag kan etter nærmere vurdering gis anledning til deltagelse også i individuelle øvelser dersom deltakerkvoten ikke er oppbrukt.
 • Med lagkonkurranser menes de konkurranser for lag der summen av lagmedlemmenes resultater er avgjørende: Bueskyting, fekting, gym/turn, kombinert, moderne femkamp og skihopp.

Krav til uttak:

Vurderes spesielt ut fra kravene under 2 A. Må ses i sammenheng med bl.a individuelle uttak.

D. Etter nærmere vurdering

Betyr en omfattende og grundig vurdering av bl.a følgende momenter:

 • Idrettens størrelse og utbredelse nasjonalt og internasjonalt
 • Kvaliteten på konkurransenivået
 • Antall deltakere og nasjoner i de internasjonale mesterskap
 • Iderettens konkurransesystem, mesterskap, World Cup etc.
 • Idrettens utviklingsnivå
 • Utøvernes resultatbilde
 • Engangsresultat
 • Stabilt konkurransenivå
 • Stigende/fallende resultatkurve
 • Tidlig/sent i toppidrettskarrieren

E. Fastsettelse av kvalifieringskonkurranser og resultater

Med bakgrunn i krav til dokumentasjon skal pkt. 2A (5,6,7) fastsettes av NIF/OLT etter samarbeid mellom NIF/OLT og det enkelte særforbund. Det gjøres når den internasjonale terminlisten foreligger.

3. Prosedyre for uttak

A. Uttakskomité

NIF tar ut utøvere og lag til OL-deltagelse. NIFs myndighet til å ta ut deltagere er delegert til Olympiatoppen ved toppidrettssjefen

B. Uttak

Særforbundene ved landslagstrener innstiller kandidater til OL-deltagelse overfor NIF ved Olympiatoppen. Endelig og fullstendig innstilling må være avgitt til Olympiatoppen innen den frist som NIF har satt. Olympiatoppen og særforbundene skal ved uttak søke å komme frem til enighet.

4. Spesielle vurderinger

A. Utøvere som kvalifiserer seg i henhold til foranstående, vil bli vurdert for deltakelse i OL. I spesielle tilfelle, der idrettens regler ikke er overholdt, kan imidlertid kvalifiserte utøvere bli nektet deltakelse.

5. Informasjon om uttakskriteriene

A. NIF ved Olympiatoppen er ansvarlig for grundig orientering om kriteriene for uttak til OL:

 • Idretten generelt
 • Særforbundene spesielt
 • Presse/media/allmennheten

B. Særforbundene er ansvarlig for grundig orientering innad i eget forbund til:

 • Ledere
 • Trenere
 • Utøvere, spesielt