B8F81EFE-FF89-4B3B-93A3-A3107340931A_1_105_c.jpeg

Målsetning toppidrett

Olympiatoppen har som mål å utvikle de beste utøvere i Norge til å bli best i verden.

 • Benytte og formidle det beste av de beste i norsk og internasjonal toppidrett,
 • målbære toppdrettens krav, konsekvenser og verdier, og
 • arbeide for kontinuitet, kvalitet og kreativitet

Idrettspolitisk dokument

I henhold til idrettspolitisk dokument er følgende mål satt: "Styrke toppidretten"

Det er av stor betydning for Norge å ha en toppidrett som skaper store opplevelser for folket, og samtidig gir idrettsungdommen noe å identifisere seg med. Det krever stadig fornyelse om en skal opprettholde Norges posisjon som ledende toppidrettsnasjon. Norsk idrett skal ta vare på, og forsterke, våre fortrinn. Norsk idrett vil derfor styrke den toppidrettsfaglige forskningen og utviklingsarbeidet som grunnlag for fremtidens toppidrett. Unge talenter må sikres et helhetlig treningstilbud, og de beste må sikres treningskvalitet på internasjonalt toppnivå.

Toppidretten med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere, skal videreutvikles for å kunne konkurrere i et internasjonalt miljø og opprettholde Norges posisjon som ledende idrettsnasjon ved at

 • Olympiatoppen videreutvikles som nasjonalt senter for trening og prestasjon, og treningsmulighetene på høyt internasjonalt nivå styrkes.
 • Ny kunnskap og forskning styrkes og integreres i det praktiske arbeidet
 • Utøverne sikres et helhetlig trenings- og utdanningstilbud både sentralt, regionalt og lokalt.

Strategi

 • Styrke Olympiatoppens ressurser og kompetanse til beste for toppidrettsarbeidet i særforbundene.
  • Herunder sikre at Olympiatoppen har tilstrekkelig finansiell styrke til å kunne være med å sikre rammebetingelsene for fremragende toppidrettssatsing i enkeltidretter.
 • Styrke toppidrettens ressursgrunnlag gjennom økte markedsmidler ved å vektlegge toppidrettens samfunnsmessige betydning, samt styrke verdien av OL-ringene og Paralympics-symbolene i Norge.
 • Olympiatopppen og særforbundene skal sammen arbeide for at norsk toppidrett er verdens beste på kunnskap og tverridrettslig samarbeid.
 • Styrke arbeidet med implementering av denne kunnskapen hos utøvere, trenere og ledere sammen med særidrettene.
 • Sikre at trenere og øvrig støtteapparat holder høy faglig internasjonal standard.
 • Arbeide for å utvikle tverridrettslige trenings-, utviklings- og forskningsmiljøer med fasiliteter som kan matche de nasjoner det er naturlig å sammenligne seg med.
 • Sikre yngre utøvere som fortsatt er i en studiesituasjon, de beste rammebetingelsene for å kunne kombinere studier og toppidrett.
 • Sikre at det tilrettelegges for toppidrett for funksjonshemmede med store hjelpe- og tilretteleggingsbehov.

Ansvar

Olympiatoppen og særforbundene sammen.