C02CDAA2-8945-4AA0-94B8-87744EF443D5_1_201_a.jpeg

Om Olympiatoppen

Olympiatoppen er toppidrettsavdelingen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Olympiatoppen har det helhetlige ansvaret i NIF for å utvikle og kvalitetssikre toppidretten i Norge.

Virksomheten foregår i nært samarbeid med særforbund gjennom gjensidig forpliktende avtaler. Olympiatoppen har en særskilt oppgave med å planlegge og lede den norske troppens deltakelse i de olympiske og paralympiske leker og andre tverridrettslige, internasjonale arrangement som f.eks Ungdoms-OL. Olympiatoppen holder til ved Sognsvann i Oslo, og er nærmeste nabo til Norges idrettshøgskole.

Øverste leder for Olympiatoppen er toppidrettssjefen. Arbeidet med idrettene ledes av en vinteridrettssjef og en sommeridrettssjef. Fagavdelinger kvalitetssikrer arbeidet med særidrettene på områder som medisin, fysioterapi, psykologi, ernæring, psykologi, trening/testing og teknologi.

Koordineringen av fagavdelingenes virksomhet med de enkelte idrettene skjer gjennom «coacher» som har som viktigste oppgave å avdekke og prioritere de behov som idrettene har for støtte fra Olympiatoppen. Coachene arbeider tett sammen med landslagssjefer/landslagstrenere.

Olympiatoppen samarbeider med universitet og høgskoler med forsknings- og utviklingsarbeid innen toppidrett og tilrettelegging for studier for utøvere. En utviklingsavdeling har ansvaret for å bistå særforbundene i arbeidet med utvikling av unge utøvere og trenerutvikling.

Olympiatoppen har regionale avdelinger lokalisert til Tromsø, Trondheim, Bergen, Lillehammer, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad. De regionale avdelingene har sitt hovedfokus på utvikling av yngre utøvere og samarbeider med sentralavdelingen i Oslo innen de ulike fagfeltene.