Olympiatoppens organisasjonskart.
Olympiatoppens organisasjonskart.

Om Olympiatoppen

I Norges idrettsforbund er Olympiatoppen gitt det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett.

Olympiatoppen ble etablert i 1989 med et toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Foranledningen til etablering av Olympiatoppen var Prosjekt 88 (1984-1988), som konkluderte med at Norge trenger et eget toppidrettsorgan. Olympiatoppens grunnidé er å være en tverrfaglig og tverridrettslig møteplass for utvikling av kompetanse og prestasjonskultur i norsk toppidrett.

Toppidrettssatsingen foregår gjennom landslagsmodellen, der særforbundene har ansvar for egen toppidrett, mens Olympiatoppen har det overordnede ansvar for resultatutviklingen i norsk toppidrett. Olympiatoppen har gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i Olympiske og Paralympiske leker.

Olympiatoppens strategiplan

Den norske toppidrettsmodellen bygger på en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing der en verdibasert prestasjonskultur er fundamentet. I Norges idrettsforbund er Olympiatoppen gitt det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett. Toppidrettssatsingen foregår gjennom landslagsmodellen, der særforbundene har det helthetlige ansvar for egen toppidrett, mens Olympiatoppen har et helhetlig og overordnet ansvar for resultatutviklingen i norsk toppidrett.

Olympiatoppen skal være en tydelig utfordrer overfor særforbundene og arbeidet i norsk toppidrett. Dette krever at Olympiatoppen har vide fullmakter og autonomi til å prioritere innsatser og ressurser i samsvar med Olympiatoppens oppdrag for å styrke særidrettenes toppidrettssatsing og resultatoppnåelse. 

Olympiatoppens oppdrag er å bidra til å øke vinnersjansene for norske toppidrettsutøvere gjennom å utfordre, kvalitetssikre og støtte toppidrettsarbeidet i prioriterte særforbund.

Olympiatoppens visjon om å lede og trene best i verden stiller store krav til hele organisasjonen og alle ansatte, der filosofien sammen om de store prestasjonene er fundamentet for Olympiatoppens samhandling med idrettene.

Olympiatoppens verdier for arbeidet med norsk toppidrett skal sikre en etisk og verdibasert prestasjonskultur.

  • Idrettsglede – som drivkraft
  • Fellesskap – som konkurransefortrinn
  • Ærlighet – som prestasjonsverdi
  • Helse – som forutsetning for livskvalitet og prestasjon

Det overordnede målet for norsk toppidrett er flere nye medaljer, som skal nås gjennom tre målområder som er gjeldende for hele norsk toppidrett:

  1. Gjøre de beste bedre
  2. Gjøre de beste flere
  3. Skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere

Olympiatoppens strategiplan finner du her.

Organisasjon.jpg

Olympiatoppen har i løpet av de siste 20 årene utviklet den regionale tilstedeværelsen, gjennom etablering av regionale avdelinger. Den regionale tilstedeværelsen er strategisk viktig for Olympiatoppens bidrag til særidrettenes talent- og toppidrettsutvikling. Regionene har et tydelig todelt oppdrag gjennom å være pådriver for regional toppidrettsutvikling og være Olympiatoppens forlengede arm ut i regionen. 

Olympiatoppen har syv regionale avdelinger: