Olympiatoppens organisasjonskart 2020
Olympiatoppens organisasjonskart 2020

Organisasjon

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge. Olympiatoppen er en avdeling i NIF, og er gitt det operative ansvar og nødvendig myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og har således et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett.

Idrettene er i sentrum for Olympiatoppens aktiviteter, og idrettene vi samarbeider med følges opp av Olympiatoppens coacher.

Coachens oppgave er å følge opp idrettene i forhold til helhetlig prestasjonsutvikling. Dette innebærer at leveransene fra fagavdelingen inn mot idrettene skal koordineres og kvalitetssjekkes av coachen. Coachens direkte oppgave inn mot idrettene er å utfordre og støtte i forhold til helhet og optimalisere prestasjonsforutsetningene. Dette skjer i samarbeid med landslagstreneren.

Administrasjons- og driftsavdelingen har ansvaret for økonomi og personaloppfølging i Olympiatoppen, drift og vedlikehold av Toppidrettssenteret, samarbeid med Olympiatoppens Sportshotell (Scandic), bekledning til mesterskap og Olympiatoppen, planlegging og gjennomføring av diverse samlinger og tiltak, og OLTs støtteordninger til særforbund.

Olympisk avdeling har ansvaret for forberedelse og gjennomføring av Olympiske og Paralympiske leker, samt ungdoms OL og EYOF (European Youth Olympic Festival).

Utviklingsavdeling har ansvar for talentutvikling, trenerutvikling, OLTs regionale avdelinger, toppidrett og karriere, samt forskning og utvikling.

Fagavdelingene skal levere beste toppidrettsfaglig kompetanse innenfor sitt fagfelt. Denne kompetansen skal implementeres i idrettene. I tillegg skal fagavdelingene sørge for å være oppdatert på beste internasjonale praksis og videre utvikle sin kompetanse på området. Dermed blir samspillet slik at fagavdelingene skal presse idrettene og coachene på hvert fagområde, mens coachene skal sørge for at leveransene blir optimale i forhold til den enkelte idretts prestasjonsutvikling.

Fagavdelingene sorteres under to enheter:

Avdeling for prestasjon (fagavdelingene) sitt oppdrag er å videreutvikle og kvalitetssikre den helhetlige treningsprosessen og toppidrettstilværelsen, slik at prioriterte landslag/ utøvere har kunnskap, fagstøtte og fasiliteter for å kunne trene, utvikle og prestere blant de beste i verden. Avdeling for prestasjon inneholder fagområdene: styrke, motorikk- og ferdighetsutvikling, utholdenhet, idrettscoaching, idrettsernæring, idrettspsykologi, utstyr og teknologi, og treningssenteret.

Helseavdelingen skal, i samarbeid med særforbund og regionale nettverk, sørge for optimal medisinsk behandling for dagens og morgendagens toppidrettsutøvere og arbeide tverrfaglig for å forebygge sykdom og skader.