Visjon

Olympiatoppen skal sammen med utøverne og deres støtteapparat være i kontinuerlig utvikling mot prestasjonstilstanden.

Arbeidet er en kontinuerlig prosess, der det beste av i dag kan alltid bli bedre i framtiden.

Verdigrunnlag

Toppidrettskulturen baseres på idrettens grunnverdier og det disse grunnverdiene betyr for den enkelte utøver og laget. Like mye som dette er toppidrettens verdigrunnlag gjelder det som verdigrunnlag for Olympiatoppen - dens medarbeidere og dens arbeid:

  • Glede gjennom mestring
  • Fellesskap gjennom utvikling sammen
  • Helse gjennom et helhetlig liv
  • Ærlighet gjennom synbare holdninger