oyet.jpg

Informasjon om nedleggelse av Olympiatoppen Innlandet sin legetjeneste

14. nov 2023 Jostein.Buraas@olympiatoppen.no

Vi har en situasjon i Region Innlandet hvor det er en betydelig ubalanse mellom inntektssiden og utgiftssiden. Det gjelder for inneværende år, og det vil forverres i 2024.

Med grunnlag i dette, er det nå gjennomført en prosess for rasjonalisering og gjennom det en nødvendig nedbemanning for å bringe inntekter og utgifter i balanse. Som et resultat av denne prosessen, er det nå besluttet at legetjenesten med lege, helsesekretær og klinisk psykolog legges ned.

Rent praktisk vil siste åpningsdag for denne tjenesten være fredag 1. desember 2023. Det vil også være noe redusert kapasitet på tjenesten fram til denne dagen.

Av hensyn til de ansatte i legetjenesten, ber vi om at eventuelle spørsmål knyttet til denne beslutningen rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

Olympiatoppen Innlandet

 

Jostein Buraas

Regionleder

Tlf: 41 54 31 31

E-post: jostein.buraas@olympiatoppen.no