Ansatte

Ingvild Riise Midtun
Ingvild Riise Midtun
Prosjektleder
Olympiatoppen Innlandet

Utdanning/erfaring: Master i Idrettsfysiologi fra Norges Idrettshøgskole. Har vært ansatt i Olympiatoppen siden 2010 (først sentralt på utholdenhetsavdelingen fra 2010-2014), deretter regionalt siden 2017. Har i tillegg jobbet som Høgskolelektor på Høgskolen Innlandet avdeling for Idrett og kroppsøving siden 2016, med studieprogramansvar for trenerutdanningen.

Ansvarsområde: Trenerutvikling og Idrettscoaching 

Mikko Kokslien
Mikko Kokslien
Fagkonsulent toppidrett og fungerende regionleder
Olympiatoppen Innlandet

Utdanning/erfaring: Årsstudium Idrett, Bachelor Sport Management. 11 år på Landslaget i kombinert og koordinator for COC lag Norges Skiforbund (2018-2019). Ansatt i Olympiatoppen siden 2020.

Ansvarsområde: Talentutvikling og Idrettscoaching 

Fungerende regionleder i perioden mai - august 2024

 

Einar Kalsæg
Einar Kalsæg
Fagkonsulent Motorikk og ferdighetsutvikling
Olympiatoppen Innlandet

Utdanning/erfaring: Bachelor i fysioterapi (Høgskolen i Oslo) og bachelor i fysisk aktivitet og helse (Norges Idrettshøgskole). Har jobbet som fagkonsulent ved Olympiatoppen Innlandet siden 2011. Jobber i tillegg som privatpraktiserende fysioterapeut på Aktivklinikken Lillehammer (2011-) og som medisinsk koordinator for hopplandslaget (2020-). Tidligere fotballspiller med erfaring fra toppnivå i Norge.

Ansvarsområde: Motorikk- og ferdighetsutvikling 

Bent Rønnestad
Bent Rønnestad
Fagkonsulent Utholdenhet, kraft/styrke , forskning og utvikling
Olympiatoppen Innlandet

Utdanning/erfaring: Ph.D, Idrettsfysiologi, Norges Idrettshøgskole. Fra 2016 Professor, Idrettsfysiologi, Høgskolen i Innlandet. Fra 2014 Fagkonsulent Utholdenhet, kraft/styrke, FoU, OLT Innlandet. Fra 2009 til 2016: Førsteamanuensis, Idrettsfysiologi, Høgskolen i Lillehammer. Fra 2005 – 2009: Høgskolelektor, Idrettsfysiologi, Høgskolen i Lillehammer. Fra 2004 – 2005: Høgskolelektor, Idrettsfysiologi, Høgskolen i Telemark.

Ansvarsområde: Utholdenhet, kraft/styrke, forskning og utvikling 

Joar Hansen
Joar Hansen
Ansvarlig testing
Olympiatoppen Innlandet

Camilla Aasen Mæland
Camilla Aasen Mæland
Fagkonsulent ernæring

Utdanning/erfaring: Ernæring (UiB, 2009) med spesialisering i idrettsernæring (IOC Diploma in Sports Nutrition, 2020). Utdannet bioingeniør (HiST, 1999), og har praktisk-pedagogisk utdanning (INN, 2018). Har deltatt på KEFFs etterutdanningskurs i ernæring og psykisk helse (2019) og Villa SULT-utdannelsen Psykoterapi for spiseforstyrrelser (2019). 

Fra 2018 til 2021 også jobbet som kostholdsveileder ved NTG Lillehammer. Fra 2010-2018 fagansvarlig for ernæring ved Montebellosenteret, et kurssenter for kreftpasienter. Tidligere jobbet som HMS-rådgiver i Askøy kommune, som foreleser i ernæring ved tannpleierstudiet (UIB), og som bioingeniør ved Haraldsplass Diakonale sykehus og NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser). 

Ansvarsområde: Idrettsernæring

Dag Andrè Nilsen
Dag Andrè Nilsen
Fagkonsulent idrettspsykologi
Olympiatoppen Innlandet

Utdanning/erfaring: Master i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole, der han for tiden også skriver sin doktorgrad.  Har European master i idrettspsykologi ved European Federation of Sport Psychology og befalsutdanning fra Forsvaret. Har vært tilknyttet Olympiatoppen Innlandet som fagkonsulent idrettspsykologi siden 2011. Har erfaring fra å jobbe med prestasjonsutvikling hos trenere, utøvere, og grupper/lag. Ansatt ved Høgskolen i Innlandet der han jobber med utdanning av trenere og forsknings- og utviklingsarbeid.

Ansvarsområde: Idrettspsykologi 

Per Erik Mæhlum
Per Erik Mæhlum
Daglig leder Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre
Olympiatoppen Innlandet

Utdanning/erfaring: Bachelor i Sport and Event Management. Har jobbet 8 år i ulike stillinger i Norges Cykleforbund, deriblant som arrangementsansvarlig og markeds- og kommunikasjonssjef. Har vært ansatt i Olympiatoppen Innlandet/Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre siden mars 2019.

Ansvarsområde: Kommunikasjon i Olympiatoppen Innlandet og Prosjektleder i Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre