Idrettsmedisinsk tilbud

1. feb 2022 Trine Løkke

Toppidrettssenteret i Granåsen skal være et knutepunkt for Midt-Norsk idrett både på elite-, bredde- og mosjonsnivå der solid fagkompetanse, erfaring og forskning skal være samlet for gjensidig kunnskapsheving, og til det beste for utøverne. Olympiatoppen Midt-Norge oppfordrer alle, og spesielt utøvere som satser på idrett, til å benytte helsetilbudene som er i Toppidrettssenteret i Granåsen

Olympiatoppen Midt-Norge sitt helsenettverk

Olympiatoppen Midt-Norge har etablert et idrettsmedisinsk nettverk i regionen bestående av dyktige leger, manuell terapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykolog og idrettspsykolog. Leder av helsenettverker er Ola Berger, lege Granåsen Legesenter.

All kommunikasjon rettet mot eller til helsenettverket skal gå via Trine Løkke, administrativ leder i Olympiatoppen Midt-Norge. 

Idrettens Helsesenter/skadetelefon

Ved skade, meld inn skaden til Idrettens Skadetelefon.

Skadetelefonen...

 • er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
 • sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.
 • gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin.
 • gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
 • betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister.
 • bestiller utredning og behandling. Om skadebehandlingen dekkes bestemmes av Forsikringsselskapet og beror på en individuell vurdering i den enkelte skadesak basert på forsikringsvilkårene.
 • følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling.

Følgende fysioterapeuter fra Trondheim idrettsklinikk er godkjente behandlere ved Idrettens Helsesenter/skadetelefon:

 • Gaute Sunde
 • Øyvind Skarsaune
 • Anders Vien
 • Gunnvor Halmøy
 • Nina Stiles