Om Olympiatoppen Midt-Norge

Olympiatoppen Midt-Norge skal være en pådriver i det regionale arbeidet med å utvikle morgendagens utøvere og relevante forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med NTNU, NORD universitet og andre aktuelle samarbeidspartnere. I dette arbeidet skal regionens toppidrettsutøvere være synlige og viktige rollemodeller.

Olympiatoppen er kjent for sitt tverrfglige senter og miljø for kompetanseutvikling og kulturbygging. Sammen om de store prestasjonene er Olympiatoppens filosofi og det regionale Toppidrettssenteret i Granåsen er vår møteplass på tvers av idretter og fag, hvor trenere og utøvere skal være toneangivende i arbeidet med å utvikle toppidretten i nær samhandling med Olympiatoppen Midt-Norge og de relevante fagene.

Olympiatoppens regionale avdelinger er kraftsentra med toppidrettsfaglige ressurser som samlet har unik kompetanse og forutsetninger for å bidra til å utvikle toppidretten i Norge. Olympiatoppen er dermed en kompetanseorganisasjon hvor kunnskapsbasert toppidrett er helt sentralt.

Følgende var sentralt i utviklingen av regionalt kompetansesenter i Midt-Norge:

Hovedforutsetningen for å opprette en avdeling med regional kompetanse er erkjennelsen av den sterke stillingen Midt-Norge har i:

 • Ski
 • Ballspill/ -lagidretter
 • Deler av idrettsforskning
 • Utdanning (også i kombinasjon med toppidrett)
 • Trenerutvikling

Dette er utdrag fra intensjonsavtalen mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og Olympiatoppen Midt-Norge.

 

Skjermbilde 2022-01-17 kl. 11.30.05.png

Olympiatoppen Midt-Norge skal utvikle morgendagens utøvere og trenere ved at:

 • ny kunnskap og forskning styrkes og integreres i det praktiske arbeidet
 • utøvere sikres et helhetlig trenings- og utdanningstilbud

 1. Samhandle og bidra på resultatområder
  - Talentutvikling
  - ParaUng
  - Trenerutvikling
  - Toppidrett og karriere

 2. Tett på prioriterte miljøer
  Være «tett på» prioriterte miljøer med mål, ambisjoner med potensiale for internasjonale toppresultat i et 2-6 års perspektiv

 3. Videregående skoler med tilrettelagt løp
  Identifisere, utfordre og kvalitetssikre videregående skoler i regionen med tilrettelagte løp for unge idrettstalenter ihht OLT kvalitetskriterier og strategi for oppfølging av vgs.

 4. Idrettsmedisinsk nettverk
  Ha oversikt over idrettsmedisinsk nettverk i regionen og veilede utøvere, trenere og miljøer i bruk av nettverket.

 5. Utvikle hele mennesket
  Bidra til å utvikle hele mennesket gjennom veiledning ihht toppidrett, utdanning og yrkeskarriere, samt samarbeid med regionale aktører (utdanning/næringsliv)

 6. Nettverk og samarbeid med regionale aktører
  Etablere nettverk og samarbeid med regionale aktører med formål å styrke det regionale toppidrettsarbeidet

 7. Regionale rammevilkår for toppidrett
  Utfordre fylkeskommune, kommune og andre regionale samarbeidspartnere på å sikre og styrke regionale rammevilkår for toppidretten

Prioriterte miljøer for Olympiatoppen Midt-Norge med mål, ambisjoner med potensiale for internasjonale toppresultat i et 2-6 års perspektiv.

Kombinert - Granåsen Skiteam

Langrenn - Team Elon Midt-Norge

Hopp - Trønderhopp

Håndball - Byåsen Håndball Elite og Kolstad Håndball

Fotball - Rosenborg Ballklubb

Alpint - Oppdal Alpin Elite

Curling - Oppdal Curlingklubb

Paralympisk idrett

Den olympiske og paralympiske løypa

Olympiatoppen har en nasjonal rolle i å kvalitetssikre videregående skoler med toppidrettsstatus. På oppdrag fra kunnskapsdepartementet kvalitets sikrer Olympiatoppen skoler med toppidrettssatsing som er omfattet friskoleloven (private toppidrettsgymnas), og offentlige toppidrettsgymnas etter avtaler med skoleeier (fylkeskommuner). Olympiatoppen har denne rollen for å sikre at en uavhengig og nøytral aktør sikrer kvaliteten på toppidrettssatsingene i de videregående skolene slik at den kan lede til utvikling av medaljeutøvere fra Norge. Både offentlige og private skoler som mottar ekstra støtte for slik satsing skal tilfredsstille de krav som norsk toppidrett anser å være nødvendig for å utvikle unge talenter til internasjonalt toppidrettsnivå. 

Videregående skoler i regionen med tilrettelagte løp for unge idrettstalenter i henhold til Olympiatoppen sine kvalitetskriterier og strategi for oppfølging av videregående skole:

Heimdal videregående skole

 • Hopp
 • Kombinert
 • Langrenn
 • Håndball kvinner og menn
 • Orientering

Melhus videregående skole

 • Sykkel

Meråker videregående skole

 • Langrenn
 • Skiskyting
 • Skyting

Oppdal videregående skole

 • Alpint
 • Curling

Steinkjer videregående skole

 • Friidrett
 • Langrenn

Strinda videregående skole

 • Fotball kvinner
 • Friidrett
 • Ishockey

Strategisk toppidrettsgruppe for Olympiatoppen Midt-Norge er et rådgivende organ for å sikre forankring og ressurser for de strategiske planer og prosjekter som skal gjennomføres.

Gruppens mandat:

 • Gruppen består av personer som har en sentral posisjon i organisasjoner som er aktuelle samarbeidspartnere for Olympiatoppen.
 • Gruppen er et strategiske nettverk hvor målet er å tilføre Olympiatoppen Midt-Norge tilstrekkelig med ressurser for å utvikle Midt-Norsk toppidrett.
 • Medlemmene bidrar på frivillig basis.
 • Gruppen møtes minimum en gang pr. år, og deler av gruppen møtes ved behov i forbindelse med aktuelle saker.
 • Hvor deler av ressursgruppen møtes i forbindelse med aktuelle saker kan ressursgruppen innvitere relevante aktører ut over ressursgruppen.
 • Gruppen ledes av Frode Moen og Elling Finnanger
 • Ledelsen av ressursgruppen står fritt til å innvitere aktuelle fagpersoner 1x pr. år for å kvalitetssikre arbeidet i Olympiatoppen Midt-Norge.
 • Beslutninger og bruk av ressurser tas av avdelingsleder i Olympiatoppen Midt-Norge.

Gruppen består av følgende personer:

Navn Posisjon
Frode Moen Leder
Elling Finnanger Nestleder
Trond Pedersen Utviklingssjef i Olympiatoppen
Ståle Vaag (Kjell Bjarne Helland) Leder i Trøndelag idrettskrets (Organisasjonssjef)
Anne Borg (Toril A. Nagelhus Hernes) Rektor ved NTNU (Prorektor for nyskaping)
  Nord Universitet
Vegard Iversen Direktør for utdanning Trøndelag fylkeskommune
  Enhetsleder for legehelsetjenester og smittevernarbeid Trondheim kommune
Ola By Rise Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune
Morten Wolden Kommunedirektør Trondheim kommune
  Prosjektleder VM Organisasjonen 

Frode Moen
Frode Moen
Avdelingsleder og fagansvarlig Mental trening og coaching
Olympiatoppen Midt-Norge