Digitalt og tverrfaglig helsenettverkstmøte i Olympiatoppen Nord
Digitalt og tverrfaglig helsenettverkstmøte i Olympiatoppen Nord

Helsenettverksmøte - digitalt og tverrfaglig

18. nov 2020 Ingrid Mellem Mortensen

Helse er en viktig verdi i norsk toppidrett, og helse går alltid foran prestasjon. Denne vinteren har vi gjort grep for å styrke det tverrfaglige arbeidet i vårt helsenettverk som vi ønsker å dele!

I Olympiatoppen Nord har vi jobbet over tid med å etablere og utvikle et regionalt helsenettverk, for å sikre toppidrettsutøvere i nord et best mulig helsetilbud så nært hjemstedet som mulig. I helsenettverket har vi tilknyttet oss leger og fysio-/manuellterapeuter på de stedene der vi følger opp miljø og utøvere i Nord-Norge, som skal ha spisskompetanse på toppidrett og gi rask tilgang til konsultasjoner for prioriterte utøvere i de toppidrettsmiljøene vi følger opp. Leder av helsenettverket til Olympiatoppen Nord er lege Jorid Degerstrøm. Hun har ansvaret for å ivareta den helsefaglige oppfølgingen i en langstrakt landsdel, gjennom et tverrfaglig samarbeid til det beste for utøver. Jorid har lang erfaring fra toppidretten både som utøver, testansvarlig og lege, og har gjennom sine roller som medisinsk ansvarlig for både Tromsø IL, herrelandslaget og damelandslaget i fotball erfart viktigheten av et tverrfaglig samarbeid. «Jeg har alltid likt å jobbe i team», forteller Jorid. For henne er tverrfaglig samarbeid svært utviklende og hun opplever ofte at resultatet blir bedre. Det å kunne belyse utfordringer fra ulike hold er alltid veldig nyttig og lærerikt, og Jorid liker å bli utfordret da det er med på å gjøre henne bedre.

Vår digitale verden ble veldig mye større da korona kom. Det er et stort pluss at vi når mange flere med digitale møter. Nord-Norge er stort og med digitale møter slipper en lang reisevei. Selv om noe av den uhøytidelige praten og diskusjonene forsvinner når møter gjøres digitale, gjør dette det lettere å gjennomføre hyppigere møter, og det blir lettere å samle flere på møtene. Som medisinsk ansvarlig i Olympiatoppen Nord er Jorid opptatt av å holde tett kontakt med de som jobber i helsenettverket. Det er viktig at alle skal føle at de blir sett i nettverket, at deres kompetanse blir brukt på best mulig måte og at nettverket er en arena for faglig utvikling. For å sikre dette har Jorid etablert faste videomøter med de andre fagpersonene i helsenettverket.

«Alle som er med i helsenettverket til Olympiatoppen Nord-Norge får tilbud om å delta på våre månedlige fagmøter over Teams. De det passer for kobler seg opp på avtalt tidspunkt. Om du ikke kan delta alle ganger er det helt greit. Alle kan komme med innspill til tema og vi bytter på å presentere fag og caser. Etter en liten presentasjon er det åpent for diskusjon og spørsmål. Dette har hittil fungert utmerket», forteller Jorid. Hun håper at disse møtene kan være med på å inspirere oss alle i nettverket, og føre til en bedre kompetanseflyt i det idrettsmedisinske miljøet i Nord-Norge som kommer utøverne til gode.


Anne Marte Pensgaard

I Olympiatoppen Nord er vi nå så heldige å kunne benytte oss av Anne Marte Pensgaards, professor idrettspsykologi ved OLT/NIH, faglige tyngde. For henne er det helt fantastisk å få jobbe i et tverrfaglig fellesskap der alle jobber mot et felles mål - og det er å følge opp utøvere og trenere på best mulig måte. Hun trekker frem at det å jobbe tverrfaglig krever at hver enkelt er trygg på sin egen rolle og kunnskap, og er nysgjerrige på andre synspunkter og refleksjoner. Det krever at du er åpen for at verden kan ses på forskjellige måter og at det ofte ikke er snakk om hva som er rett eller galt, men mer hva som er viktigst akkurat nå. For Anne Marte er tverrfaglighet å respektere at det vi jobber med -  nemlig idrett – i seg selv berører mange ulike fagfelt og at løsningene oftest blir best når vi klarer å se ting i sammenheng – hvordan alt påvirker hverandre.

Fagkoordinator fysioterapi/manuellterapi for OLT Nord fra februar 2020. Jobber til daglig på Stortorget Manuellterapi og Fysioterapi i Tromsø. Var tidligere med og startet Klinikk 24 i Tromsø. Har erfaring fra idretten både i klinisk arbeid (har jobbet siste 5 år på eliteserie-nivå med Tromsø IL) og som trener (fotball: 1. divisjon damer og 3. divisjon herrer; langrenn: utdannet trener 3 og vært trenerinstruktør for NSF; og håndball: aldersbestemt nivå).<BR><BR>
Telefon: 915 36 349<BR>
E-post: einar@hauglidfysioterapi.com
Einar Hauglid

Einar Hauglid, Olympiatoppen Nords fagkoordinator innen fysio-/manuellterapi, var også til stede på det første digitale, tverrfaglige helsenettverksmøtet. Han opplevde dette som en ubetinget suksess. For Einar er tverrfaglighet at fagfolk med forskjellige spisskompetanser har en arena som en, uten blygsel, kan dele erfaringer på godt og vondt. Han utdyper med å si at å kunne diskutere og dele erfaringer om forskjellige problemstillinger med flinke fagfolk gjør at han selv kan møte utøverne med mer faglig tyngde og trygghet. Videre så forteller Einar at dette forsterker teamet da en lettere kan se skillelinjer for hvilke problemstillinger som skal henvises videre eller at en må koble på andre fagfolk i en case. At kommunikasjonsbarrierene brytes ned gjør at det er lettere å ta kontakt når en møtes jevnlig på denne type møteplass. Einar trekker også frem at en får mulighet til å gå mer inn i den erfaringsbaserte kunnskapen som har utgangspunkt i best evidence-base praksis. Og vel så viktig når avstanden i nord er så stor – det er en sosial del i dette som styrker samholdet i organisasjonen.

Også Ole Martin Tunes, fysioterapeut i Harstad, trekker frem hvordan møteplassen fungerte meget bra for å bli kjent med nettverket, samt faglig oppdatering og fordypning. For Ole Morten som sitter på en av våre «satellitter», har det vært lite kommunikasjon mellom fagpersonene og kanskje mest kontakt fra de ulike stedene inn til Tromsø. Nå er kommunikasjonslinjene åpne på kryss og tvers. En bedre kjennskap til nettverket i Olympiatoppen Nord er allerede utnyttet i flere sammenhenger for å hjelpe pasientene våre i behandling hos oss og videre oppfølging på nytt sted. Ole Morten legger til at det hadde nok ikke skjedd uten denne kontakten på nett. Han opplever det som nyttig å høre andre profesjoners tanker om ditt eget fagfelt da dette setter oss i bedre stand til å formidle eget fag. Tverrfaglighet for Ole Morten er hvordan flere profesjoner jobber sammen mot et felles mål, f.eks i en rehabilitering. Det trenger ikke bare å være helseprofesjoner, men også gymlærere etc. Han bruker dette i hverdagen i 90% av sine pasienter, med andre profesjoner både på og utenfor klinikken sin. "Det er alltid nyttig å vite hva andre som er involverte i pasienten tenker og få gitt tilbakemelding på hva vi tenker til andre", forteller Ole Morten.

For Egil Fjellheim, fysioterapeut og langrennstrener som holder til på Mo i Rana, var møteplassen overraskende bra. Han må innrømme at det var litt uvant, men med litt trening så tenker han at det er en viktig møteplass for fremtiden. Han løfter fram at det vil være en styrke for teamet å kunne holde møter oftere. Under spesifikke tematikker kan også annen spisskompetanse hentes inn om ønskelig. Egil syntes det var svært bra å få diskutert med kollegaene rundt om i landsdelen som han «trolig» aldri ville fått mulighet til uten Teams. Gode diskusjoner og faglig tyngde var svært tilgjengelig – med et tastetrykk. For hans del, som «nykommer», opplevde han raskt å bli inkludert i organisasjonen. Ved spørsmål om hva tverrfaglighet er for han, så sier Egil at dette møtet var akkurat DET! Her var leger, ernæring, fysio, trenere mm sammen om å diskutere et felles tema med ulike innfallsvinkler – som denne gangen omhandlet «pakka lår». Dette var meget nyttig og viser tverrfaglighet i praksis!