Veiledning under treningsøkt i Narvikfjellet
Veiledning under treningsøkt i Narvikfjellet

Invitasjon til OLTs Trenerklubb 2022

4. feb 2022 Bjørnar Hauken

Olympiatoppen Nord inviterer til en ny arena for trenere på tvers av idretter i Finnmark og Nord-Troms!

Olympiatoppen Nord har den store glede av å invitere 4-6 trenere fra Finnmark og Nord-Troms til en ny arena for erfaringsutveksling og faglig stimuli, kalt OLTs Trenerklubb!

Vi ønsker å samle trenere som har en sterkt indre mitivasjon til å utvikle seg selv og utøvere til å ta nye steg! Det er ingen aldersbegrensning.

Vi håper dette skal være både motiverende og utviklende for deltakerne. Antallet på kun 4-6 trenere er satt ut fra et mål om å kunne skape gode fagsamtaler i en mindre gruppe. Vi vil på de ulike samlingene hente inn en ekstern bidragsyter med høy fagkompetanse innen sitt felt som utgangspunkt for fagsamtalene i gruppa.

Målsetting

Olympiatoppen Nord ønsker med disse samlingene å utvikle talentfulle trenere gjennom et tett og godt nettverk på samlingene. Ved at det er få deltakere håper vi å kunne styrke en identitet og kultur for å ha ambisjoner også som trener her i nord!

Hvem ser vi etter?

Vi er på jakt etter trenere som:

  • er aktive trenere i hverdagen
  • har en sterk indre motivasjon til å utvikle seg som trener både kortsiktig og langsiktig
  • har et ønske om å være en aktiv bidragsyter i drøftinger med andre trenere på tvers av idretter
  • forstår styrken som ligger i å dele av sin kunnskap

Kjenner du trenere som kan passe inn i denne beskrivelsen, så del gjerne invitasjonen under med vedkommende:

Invitasjon til OLT sin trenerklubb.pdf

Samlingsplan og kostnader

Det legges opp til 4 fysiske samlinger for 2022, planlagt til mars, mai, september og oktober. Samlingene vil bli gjennomført i Alta på midtukedag fra kl. 16-21, inkludert måltid.

Olympiatoppen Nord dekker kursavgiften og oppholdet. Deltakerne dekker selv eller gjennom støtte fra egen klubb reise til samlingene.

Søknadsfrist

Vi har satt 15. februar som søknadsfrist for trenere for å være med i prosjektet. Søknaden sendes direkte fra treneren til roger.finjord@fotball.no.

 

Roger Finjord
Roger Finjord
Prosjektleder

Håvard Klemetsen
Håvard Klemetsen
Avdelingsleder/Sportslig ansvarlig