Veiledning under treningsøkt på testlab
Veiledning under treningsøkt på testlab

Invitasjon til Olympiatoppen Nords topptrenerforum

16. aug 2022 Bjørnar Hauken

Olympiatoppen Nord inviterer trenere fra Troms til en ny arena for erfaringsutveksling og faglig stimulering!

Olympiatoppen Nord har den store glede å invitere 5-7 trenere fra Troms til en ny arena for erfaringsutveksling og faglig stimulering, kalt Olympiatoppens Topptrenerforum!

Vi ønsker å samle trenere som har en sterk indre motivasjon til å utvikle seg selv og utøvere til å ta nye steg! Det er ingen aldersbegrensning.

Vi håper dette skal være både motiverende og utviklende for deltakerne. Antallet på kun 5-7 trenere er satt ut fra et mål om å kunne skape gode fagsamtaler i en mindre gruppe. Vi vil også invitere inn topp nasjonal fagkompetanse som bidragsytere på de ulike samlingene.

Målsetting

Olympiatoppen ønsker gjennom disse samlingene å utvikle talentfulle trenere gjennom et tett og godt nettverk på samlingene. Ved at det er få deltakere håper vi å kunne styrke en identitet og kultur for å ha ambisjoner også som trener her i nord!

På hver samling vil det være 2-3 fagtema innenfor trening og ledelse som drøftes grundig rundt bordet.

Hvem ser vi etter?

Vi er på jakt etter trenere som:

  • er aktive trenere i hverdagen

  • har en sterk indre motivasjon til å utvikle seg som trener i både et kortsiktig og et langsiktig løp

  • har et ønske om å være en aktiv bidragsyter i drøftinger med andre trenere på tvers av idretter

  • som forstår styrken som ligger i å dele av sin kunnskap

Invitasjon til OLT sitt topptrenerforum i Tromsø.pdf

Samlingsplan og kostnader

Det legges opp til 4 fysiske samlinger for 2022-2023, planlagt til oktober, desember, februar og mars.

Samlingene vil bli gjennomført i Tromsø på midtukedag fra kl.16.00-21.00, inkludert måltid.

Olympiatoppen Nord dekker kursavgiften og måltid på samlingene. Deltakerne dekker selv eller gjennom støtte fra egen klubb reise til samlingene og opphold.

Søknadsfrist

Vi har satt søndag 18. september som søknadsfrist fra trenere for å være med i prosjektet. Søknaden sendes direkte fra treneren. Søknad sendes til roger.finjord@fotball.no  

Roger Finjord
Roger Finjord
Prosjektleder

Håvard Klemetsen
Håvard Klemetsen
Avdelingsleder/Sportslig ansvarlig