Idrettsmedisinsk tilbud

Olympiatoppen Nord har etablert et regionalt helsenettverk for å gi våre utøvere best mulig helsetjeneste så nært hjemstedet som mulig. Det innebærer rask konsultasjon med lege/fysioterapeut med idrettsmedisinsk erfaring, og nødvendig oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade. Ved behov vil utøver henvises videre til spesialisert behandling i offentlig eller privat helsevesen.

Legene Jorid Degerstrøm og Arne Haugli vil være primærkontakter, og har ansvar for nettverksbygging i landsdelen. Fagkoordinator for fysikalsk oppfølging og behandling er Einar Hauglid, manuellterapeut.


Hvem kan benytte seg av dette tilbudet:
Landslagsutøvere og utøvere som følges opp av OLT Nord gjennom vårt samarbeid med utvalgte idrettsmiljøer i Nord-Norge blir prioritert.
Andre utøvere tas imot i den grad det er kapasitet. Det betales vanlig egenandel i forbindelse med konsultasjoner.

Utøvere og/eller trenere kan ta direkte kontakt med lege Jorid Degerstrøm (481 54 213) eller lege Arne Haugli (977 13 223).
Utøvere i Bodø/Fauske kan kontakte lege Håvard Solbakken (916 83 927).
Utøvere i Nordreisa kan kontakte legekontoret på Sonjatun ved lege Øyvind Roarsen (920 86 366).
Utøvere i Mo/Mosjøen kan kontakte lege Kristian Østvik (976 66 849).
Utøvere i Alta kan kontakte lege Tone Leinan (971 20 502).


For fysikalsk behandling kan utøvere ta kontakt med Einar Hauglid (915 36 349).
Utøvere i Harstad kan ta kontakt med Ole Morten Tunes (926 79 099).
Utøvere i Alta kan ta kontakt med Helen Jonsson (960 13 278).
Utøvere i Mo/Mosjøen kan ta kontakt med Jesper Andersen (402 35 439).

Ved spørsmål om ordningen eller andre henvendelser vedrørende helse, ta kontakt med lege Jorid Degerstrøm (481 54 213).

Jorid Degerstrøm
Jorid Degerstrøm
Fagkoordinator helse

Einar Hauglid
Einar Hauglid
Fagkoordinator fysio-/manuellterapi