Idrettsmedisinsk helsenettverk

Olympiatoppen Nord har etablert et regionalt helsenettverk for å gi våre utøvere best mulig helsetjeneste så nært hjemstedet som mulig. Det innebærer rask konsultasjon med lege/fysioterapeut med idrettsmedisinsk erfaring, og nødvendig oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade. Ved behov vil utøver henvises videre til spesialisert behandling i offentlig eller privat helsevesen.

Legene Jorid Degerstrøm og Arne Haugli vil være primærkontakter, og har ansvar for nettverksbygging i landsdelen. Fagkoordinator for fysikalsk oppfølging og behandling er Einar Hauglid, manuellterapeut.


Hvem kan benytte seg av dette tilbudet:
Landslagsutøvere og utøvere som følges opp av OLT Nord gjennom vårt samarbeid med utvalgte idrettsmiljøer i Nord-Norge blir prioritert.
Andre utøvere tas imot i den grad det er kapasitet. Det betales vanlig egenandel i forbindelse med konsultasjoner.

Utøvere og/eller trenere kan ta direkte kontakt med lege Jorid Degerstrøm (48154213) eller lege Arne Haugli (97713223).
Utøvere i Bodø/Fauske kan kontakte lege Håvard Solbakken (91683927).
Utøvere i Nordreisa kan kontakte legekontoret på Sonjatun ved lege Øyvind Roarsen (92086366).
Utøvere i Mo/Mosjøen kan kontakte lege Kristian Østvik (97666849).
Utøvere i Alta kan kontakte lege Tone Leinan (97120502).


For fysikalsk behandling kan utøvere ta kontakt med Einar Hauglid (91536349).
Utøvere i Harstad kan ta kontakt med Ole Morten Tunes (92679099).
Utøvere i Alta kan ta kontakt med Helen Jonsson (96013278).
Utøvere i Mo/Mosjøen kan ta kontakt med Jesper Andersen (40235439).

Ved spørsmål om ordningen eller andre henvendelser vedrørende helse, ta kontakt med lege Jorid Degerstrøm (48154213).

Jorid Degerstrøm
Jorid Degerstrøm
Fagkoordinator helse

Einar Hauglid
Einar Hauglid
Fagkoordinator fysio-/manuellterapi