Eirik Hanssen, Olympiatoppen Østlandet 
Foto: Varden
Eirik Hanssen, Olympiatoppen Østlandet Foto: Varden

Pilotprosjekt om tilrettelegging av videregående skoleløp

15. feb 2022 Olympiatoppen Østlandet

Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i skoleåret 2022/2023 gjennomføre pilotprosjekt for elever som ønsker tilrettelegging av skoleløp i kombinasjon med idrettssatsing.

Pilotprosjektet vil ha spesielt fokus på muligheten for tilrettelegging av yrkesfag og idrett.

Tilrettelegging av det videregående skoletilbudet har som formål at elevene skal kunne prioritere sin idrettslige satsing i kombinasjon med skoleløpet. Tilrettelegging vil skje innenfor skolens gjeldende regelverk, og kan innebære: forlenget studieløp, vurdering av ulike fagkombinasjoner, tilrettelegging av praksisperioder, timeplanlegging og vurdering av totalbelastning.

Roller og ansvar
Dette er et skoletilbud som tilbys gjennom fylkeskommunen som skoleeier, og fylkeskommunen vil sammen med den enkelte skole være ansvarlig for gjennomføring av skoleløpet innenfor sine rammer. Olympiatoppen Østlandets rolle har vært å bidra med faglige råd med sikte på utvikling av et skoletilbud som gir mulighet for tilrettelegging av videregående skole i kombinasjon med idrettslig satsing for morgendagens toppidrettsutøvere.

Søknadsprosessog nærmere informasjon
Elever som ønsker å bli vurdert som deltakere i pilotprosjektet må søke ordinært opptak til videregående skole innen 01. mars 2022. I tillegg må det sendes individuell/spesiell søknad for «Morgendagens toppidrettsutøvere» med frist 1. februar. Dette er en ordning som erunder utprøving i begge fylkene.

Basert på prosjektets kapasitet og kriterier, vil det bli gjort en vurdering av søkere basert på dialog mellom fylkeskommunen og idretten. Elever som inkluderes i pilotprosjektet vil bli kontaktet av skoleeier, som i samarbeid med Olympiatoppen Østlandet, særidrettene og skolen vil veilede deltakerne for å se på tilretteleggingsbehov og muligheter for den enkelte deltaker.

For mer informasjon kan du kontakte:
Viken Fylkeskommune:Lasse Morstøl Vinje,lassev@viken.no, tlf: 22055022
Vestfold og Telemark Fylkeskommune:Ben Ståle Leirvåg, ben.staale.leivaag@vtfk.no, tlf: 48004048
Olympiatoppen Østlandet: Eirik Hanssen, eirik.hanssen@olympiatoppen.no, tlf:97726036

Olympiatoppen Østlandet, Drammen/Skien 8. februar 2022