Paraidrett_barmark_1920.jpg

PARAdigmeskifte - EN idrett

23. feb 2022 Bjørnar Erikstad

Olympiatoppen Østlandet er glad for at Idrettstyret vedtok i et ekstraordinært styremøte den nye strategien for norsk paraidrett – EN IDRETT – like muligheter. Allerede før strategien ble iverksatt har vår organisering vært, slik nå strategien foreslår, at idretten organiserer toppidrett likt uavhengig av om en har en drøm om OL eller PL. Strategien gir føringer til alle organisasjonsledd for hva en skal prioritere og hvordan. Det er pekt på syv strategiske målområder: Toppidrett, Breddeidrett, Anlegg, Ledsagerordninger – Aktivitetshjelpemidler – Tolk, Kompetanse, Kommunikasjon, Partnerskap og Samarbeidspartnere.

Det naturlige hovedområdet for Olympiatoppen Østlandet vil være toppidrett, men for å kunne støtte og utfordre idretten må vi også ha kunnskap og være nysgjerrig på de øvrige områdene. Det er naturlig at hele organisasjonen kjenner til hele strategien og de sammenhenger som ligger der. Norsk idrett har store ambisjoner for paraidretten, både i topp og bredde. Olympiatoppen Østlandet skal bidra til at morgendagens toppidrettsutøvere har de nødvendige kunnskaper for å kunne ta neste steg i sin idrettskarriere. For mer informasjon om strategien kan den leses i sin helhet her

I det daglige arbeide vil enhet for Talentutvikling operasjonalisere dette. Det vil stilles krav til daglig treningskvalitet, relasjoner i prestasjonsteamene og gode konkurranseforberedelser og – gjennomføring.  Strategien peker på at norsk idrett skal utvikle paratoppidretten på samme grunnlag som toppidretten ellers, med målstyring, forventninger og krav.

Arbeidet er allerede godt i gang, relasjonene med særforbund skal styrkes i den kommende tid og utøvere som har en ambisjon og er på vei mot en toppidrettskarriere vil få den samme oppmerksomhet som toppidrett ellers. Det vil også være viktig å utvikle gode trenere og støtteapparat samt øke kunnskapen rundt det unike med paraidrett. Olympiatoppen Østlandet ser frem til videre arbeid og vil samtidig ønske alle deltakere til Paralympic i Beijing lykke til!