Ansatte

Administrasjon

Jorunn Horgen
Jorunn Horgen
Avdelingsleder

Jorunn Horgen har erfaring fra ledelse av idrettskrets og etableringen av Olympiatoppen Sørøst. Hun har en Mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI, i tillegg til bedriftsøkonomi og en ingeniørutdannelse. Hun har vært toppidrettsutøver i brettseiling og stipendutøver i Olympiatoppen fra etableringen av Prosjekt88 og frem til 1997. Hun har kombinert utdannelse med to OL kampanjer og mange internasjonale mesterskap. Hun har hovedkontorplass på Idrettens Hus på Marienlyst i Drammen.

Trenerutvikling

Trine Lise Andersen
Trine Lise Andersen
Fagkonsulent, ansvarlig for Trenerutvikling og idrettscoaching

Trine Lise Andersen deler jobben med å være avdelingsleder OLT Nord

Utdanning/bakgrunn: Phd : Prestasjonskultur og ledelse i toppidrett,
master i idrettsvitenskap (Topptrenerens lederskap), UefaPRO lisens i fotball, 9 år som landslagstrener i fotball for aldersbestemt lag. Ansvarsområder: Faglig ansvarlig for trenerløftet, trenerutvikling og idrettscoaching

Ole Sveen
Ole Sveen
Fagkonsulent, Trenerutvikling

Ole Sveen har hovedfag i trener- og lederrollen fra Norges Idrettshøgskole og arbeider som førstelektor innen idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Østfold. Ole har vært med på å opprette og drifte Idrettsmedisinsk testlaboratorium (HIØ) samtidig som han fungerer som bindeleddet mellom Olympiatoppen Østlandet og Høgskolen i Østfold. Ole har vært utøver og trener på høyt nivå i håndball. Han har de siste årene tatt utdanning i coaching (regi av Olympiatoppen/NTNU) og vært ansvarlig for trenerutvikling og Olympiatoppens prosjekt «Trenerløftet» i region

Birgit Vallestrand
Birgit Vallestrand
Fagkonsulent, Trenerutvikling, motorikk og ferdighetsutvikling

Birgit Vallestrand har topptrenerutdanning i Norge og internasjonal topptrenerutdanning i turn. Hun har lang erfaring som turntrener for utøvere på landslagsnivå, og er landslagssjef for turn kvinner og trener på Wang Toppidrett i Fredrikstad. I Olympiatoppen Østlandet er hun en ressurs på området trenerutvikling og har også med seg solid fagkunnskap på treningsfeltet i forhold til teknikk og motorikk.

Gunhild Halle Haugen
Gunhild Halle Haugen
Fagkonsulent, Trenerutvikling utholdenhet

Gunhild Halle Haugen er deltidsansatt som fagkonsulent og prosjektansvarlig for friidrett. Hun vil følge opp ulike prosjekter og tiltak i regionen. Hun er utdannet lærer med grunnfag idrett, og i tillegg har hun jobbet som legemiddelkonsulent. I idretten har hun 12 år som landslagsutøver i friidrett med deltakelse i flere VM og ett OL. I det daglige er hun trener for unge mellom og langdistanseløpere tilknyttet klubb og rekruttlandslaget. Hun har også vært med som trener til flere internasjonale juniormesterskap i friidrett.

Talentutvikling

Bjørnar Erikstad
Bjørnar Erikstad
Fagkonsulent, Talentutvikling

Bjørnar Erikstad har ansvar for Talentutvikling. Han er bedriftsøkonom og markedskandidat fra Handelshøyskolen BI og har trenerutdannelse fra Norges Seilforbund. I tillegg jobber han som trener for Wang Toppidrett Tønsberg. Som aktiv toppidrettsutøver har han deltatt i fire Paralympics og flere internasjonale mesterskap i seiling, og hans høydepunkt er 5 VM medaljer.

Epost: Bjornar.Erikstad@olympiatoppen.no
Mobil: 997 21 392

Utdanning og karriere

Eirik Hanssen
Eirik Hanssen
Fagkonsulent, Utdanning og karriereveileding

Eirik Hanssen har ansvaret for tilrettelagt utdanningsløp og karriereveileding. I tillegg er han involvert i ulike prosjekter med utøvere, trenere og miljøer i Vestfold og Telemark . Han har en Mastergrad i idrettsvitenskap med fokus på idrettsfysiolog og idrettscoaching fra Høgskolen i Sørøst-Norge, og videreutdanning i prosjektledelse, pedagogikk og organisasjon. Han kommer fra Telemark Toppidrettsgymnas som fagkoordinator og som fysisk trener for ballklubben Odd. Han har hovedkontorplass på Skagerak Arena i Skien.

Styrke

Lars Rune Haslestad
Lars Rune Haslestad
Fagkonsulent kraft/styrke og motorikk/ferdighetsutvikling

Lars Rune Haslestad er fagkonsulent på fagområdet kraft/styrke og motorikk og ferdighetsutvikling. Han har en mastergrad fra Norges Idrettshøyskole og jobber også som fysisk trener i Drammen Håndballklubb

Teemu Pasanen
Teemu Pasanen
Fagkonsulent, Fysisk kraft/styrke

Teemu Pasanen er fagkonsulent på området kraft og styrketrening. Han har Topptrener 1 utdannelse (NIH/Olympiatoppen) og er tidligere spydkaster som også har konkurrert i vektløfting og styrkeløft. Han er også friidrett- og styrketrener på Wang Toppidrett Fredrikstad og tidligere grenansvarlig for rekrutteringslandslag i spyd. Han har hovedkontorplass på Høgskolen i Østfold, i Fredrikstad.

Motorikk- og ferdighetsutvikling

Lars Rune Haslestad
Lars Rune Haslestad
Fagkonsulent kraft/styrke og motorikk/ferdighetsutvikling

Lars Rune Haslestad er fagkonsulent på fagområdet kraft/styrke og motorikk og ferdighetsutvikling. Han har en mastergrad fra Norges Idrettshøyskole og jobber også som fysisk trener i Drammen Håndballklubb

Birgit Vallestrand
Birgit Vallestrand
Fagkonsulent, Trenerutvikling, motorikk og ferdighetsutvikling

Birgit Vallestrand har topptrenerutdanning i Norge og internasjonal topptrenerutdanning i turn. Hun har lang erfaring som turntrener for utøvere på landslagsnivå, og er landslagssjef for turn kvinner og trener på Wang Toppidrett i Fredrikstad. I Olympiatoppen Østlandet er hun en ressurs på området trenerutvikling og har også med seg solid fagkunnskap på treningsfeltet i forhold til teknikk og motorikk.

Idrettspsykologi

Erik Hofseth
Erik Hofseth
Fagkonsulent

Utdannelse: Doktorgrad i idrettspsykologi (PhD) fra Norges idrettshøgskole, med spesialist kompetanse på emosjonelle og kognitive utviklings- og prestasjonsblokkeringer. Videreutdanning i kognitiv terapi og anvendt idrettspsykologi

Erfaring: Tilknyttet Olympiatoppen siden 2015. Er også tilknyttet andre institusjoner, forbund og prestasjonsmiljøer som foreleser, forsker og konsulent

Ansvarsområde: Jobber med ulike idretter/landslag og enkeltutøvere. (20 % stilling)

Helse

Svein Kristiansen
Svein Kristiansen
Fagkonsulent, Helsenettverk

Svein Kristiansen er engasjert som idrettsmedisinsk ansvarlig i Olympiatoppen Østlandet. Sveins hovedoppgaver i regionen er overordnet medisinsk ansvar for våre regionale prosjekter samt etablering, kvalitetskontroll og utfordrer til våre idrettsmedisinske regionale miljøer. I tillegg er Svein en viktig sparringspartner for våre andre fagkonsulenter og har en viktig rolle i å fremme helse før prestasjon i samarbeid med både OLT sentralt, særforbund, region, kommersielle aktører og ikke minst utøvere og deres prestasjonsmiljøer. Han er til daglig Manuellterapeut (spesialist i manuellterapi) ved MSK Klinikken og Fredrikstad Idrettsmedisin i Fredrikstad hvor arbeidsoppgaver er klinisk arbeid med topp og elite utøvere i svært mange idretter, klinisk veiledning av mastergradsstudenter i manuellterapi  og medisinsk ansvarlig for Fredrikstad Ballklubb Kvinner Elite.