Andre tjenester

Tjenester som tilbys dagens og morgendagens topputøvere hos Olympiatoppen Sør.

Analyse og tilbakemelding på treningsplaner og utført trening

Veiledning under gjennomføring av utholdenhetsøkter (høy gjennomførings-kvalitet, gode økteksempler, intensitetsstyring, teknikkøvelser, pusteteknikk etc.)

Kunnskapsformidling (informasjon om hva som kreves for å bli best i sin idrett; arbeidskrav, trening, miljø, kultur etc.)

Fagseminarer (foredrag etc.)

Annet (akklimatisering, høydetrening, trening av unge utøvere, etc.)

Analyse og tilbakemelding på arbeidskrav og testing (kraft, styrke, power, hastighet, spenst m.m., treningsplaner og utført trening).

Veiledning under gjennomføring av trening (idrettsspesifikke styrke/power øvelser, teknikk, powertrening, maksstyrke, muskulær utholdenhet, påvirke muskelmasse og økteksempler).

Kunnskapsformidling (info om hva som kreves for å bli best i sin idrett; arbeidskrav, trening, miljø, kultur etc).

Fagseminarer (foredrag, workshop etc).

Annet (planlegging ved samtidig styrke/utholdenhet, tips til overgang fra rehab til økende belastning etter skade/sykdom, unge utøvere, svangerskap etc).

Kolbjørn Lindberg
Kolbjørn Lindberg
Fagansvarlig

 • Kostholdsoptimalisering
 • Prestasjonsernæring
 • Forstyrret spiseatferd/spiseforstyrrelser
 • «24 timers utøveren»/restitusjon/kroppssammensetning
 • Anti-doping/kosttilskudd

Individoppfølging:

 • Testing/screening av kosthold og kroppssammensetning
 • Veiledning/oppfølging innen de ulike tjenester som tilbys
 • Utvikling av kostholdsprogrammer
 • Utsteding av helsesertifikat

Lag/grupper/klubb:

 • Testing/screening av kosthold og kroppssammensetning
 • Veiledning/oppfølging innen de ulike tjenester som tilbys
 • Foredragsvirksomhet/kunnskapsformidling
 • Praktisk matlaging

 • Kartlegging: MAP 1080 + utfyllende undersøkelsen ved behov
 • Oppfølging av kartleggingen: informasjon og øvelser
 • Teknisk/motoriske økter
 • Filming og analyse av bevegelsesmønster

Individoppfølging:

 • Testing/screening av teknisk/motorisk kompetanse
 • Utvikling av øvelser/treningsprogrammer innen teknikk/motorikk
 • Veiledning/oppfølging av testing/screening

Lag/grupper/klubb:

 • Foredragsvirksomhet/kunnskapsformidling
 • Praktiske økter
 • Veiledning/oppfølging innen de ulike tjenester som tilbys

Tekst

Tekst

Tekst