Ansatte

Administrasjon

Solveig Pedersen
Solveig Pedersen
Avdelingsleder OLT region
Olympiatoppen Sør

Utdanning/erfaring: Bachelorgrad (BSC) i idrettsvitenskap. Idrettsledelse for funksjonshemmede. Treningsveileder/PT/gruppetrener, HiA/UiA. Daglig leder i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (2008-2015). Prosjektleder for foreldrerollen i Kvinneprosjektet, Norges olympiske komité (1995-1996). Landslagsutøver i langrenn Norges skiforbund (1982-1993); tre VM/OL medaljer, syv WC seire, 18 WC pallplasseringer og åtte NM medaljer. Div. NM medaljer i friidrett langdistanse på bane og terreng.

Ansvarsområder: Ledelse, administrasjon, strategi- og organisasjonsutvikling, samarbeid med videregående skoler og ansvarlig for fagområdet "utdanning og karriere».

Ansatt 100 % i Olympiatoppen Sør

Gjermund Nesland
Gjermund Nesland
Konstituert avdelingsleder OLT region
Olympiatoppen Sør

Utdanning/erfaring: Mastergrad i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Videreutdanning innen flere økonomisk/administrative fag ved Handelshøyskolen i Bergen (NHH) og Universitet i Agder. Internasjonal sertifisert prosjektleder i Project Management Professionals (PMP). 15 års leder- og prosjektledererfaring med nasjonalt og internasjonalt ansvar fra norsk næringsliv. 10 års erfaring som treningsveileder og instruktør i treningssenterbransjen. Tidligere landslagsutøver i kickboxing. Norgesmester og flere internasjonale medaljer. Landslagssjef/sportssjef for Norges Kickboxing Forbund i 2011-2017.

Ansvarsområder: Administrasjon og ledelse, økonomi, organisasjonsutvikling, prestasjonsutvikling og prosjektledelse. Ansvarlig for fagområdet "Talentutvikling".

Ansatt 100 % i Olympiatoppen Sør

Utholdenhet

Sondre Skarli
Sondre Skarli
Ansvarlig fagkonsulent utholdenhet
Utholdenhet

Ansvarlig Olympiatoppen Sør: Utholdenhet

Utdanning/Erfaring: Mastergrad i idrettsvitenskap ved Universitet i Agder. Ansatt i Norges skøyteforbund fra 2009 – 2018. Landslagssjef 2014 - 2018, assistenttrener elitelag 2012 - 2014, trener junior og U-23 utøvere 2009 - 2012. Har også hatt treneransvar og fulgt opp landslagsutøvere fra flere andre nasjoner. Ansatt Olympiatoppen sentralt 2018 – d.d og Olympiatoppen Sør 2019 – d.d.

Ansvarsområder: Utholdenhetstrening, treningsplanlegging, treningsdagbok, intensitetsskala, systematikk & planmessighet, prestasjonsutvikling og talentutvikling.

Ansatt 50 % i Olympiatoppen Sør

Andreas Mathingsdal Pedersen
Andreas Mathingsdal Pedersen
Testansvarlig og fagkonsulent utholdenhet
Test- og laboratorietjenester

Utdanning/erfaring: Mastergrad idrettsvitenskap (2017) ved Universitet i Agder med spesialisering innen utholdenhetstrening. Tidligere aktiv svømmer med deltakelse i flere NM finaler for senior. Nå aktiv triatlonutøver med sølv i NM sprint Elite (2015), Norgesmester i akvatlon (2019) og deltakelse i blant annet Europacup og Nordisk mesterskap for Elite.

Ansvarsområder: Test- og laboratorietjenester og utholdenhetstrening.

Ansatt 100 % på Universitetet i Agder og Olympiatoppen Sør

Matt Spencer
Matt Spencer
Fagkonsulent utholdenhet
Utholdenhet

Utdanning/erfaring: Doktorgrad (PhD) i idrettsfysiologi ved The University of Western Australia.

Utdanning/erfaring: Nåværende professor på Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Tidligere førsteamanuensis på Norges idrettshøgskole (NIH) med roller inkludert: veiledning av doktorgrads- og masterstudenter, koordinering av ulike emner og leder av applied sports laboratorium (2011-2018). Jobbet i 10 år som idrettsfysiolog for det australske sportsinstituttet innen forskjellige idretter før han flyttet til Norge. Forskningsområder inkluderer: Idrettsfysiologi, ballspill, repetert sprint, utholdenhet, tilpasning til trening, treningslære, muskelfysiologi og prestasjonsutvikling.

Ansvarsområde: Utholdenhetstrening

Engasjert på timeavtale

Kraft/styrke

Kolbjørn Lindberg
Kolbjørn Lindberg
Fagkonsulent kraft/styrke
Kraft/styrke

Utdanning/erfaring: Doktorgradsstipendiat i idrettsfysiologi ved Universitetet i Agder. Hovedfokus i doktorgraden er trening og utvikling av kraft/styrke og hurtighet. Undervist i blant annet biomekanikk og treningslære på Universitet i Agder. Har jobbet som fysisk trener i snart 10 år i ulike sammenhenger med en rekke ulike idretter og målgrupper.

Ansvarsområder: Styrketrening og prestasjonsutvikling. Styrke for spenst og hurtighet. Testing, veiledning og oppfølging innen kraft og styrke.

Engasjert på timeavtale

Fredrik Tonstad Vårvik
Fredrik Tonstad Vårvik
Fagkonsulent kraft/styrke / idrettsernæring og restitusjon

Utdanning/erfaring: PhD-stipendiat innen styrketrening med fokus på tilpasninger og effekt på prestasjon hos utøvere, ved Universitetet i Agder. Mastergrad i treningsfysiologi (NTNU), bachelorgrad i ernæring (Atlantis) og idrett (UiS). Holder på med IOC sin spesialisering i idrettsernæring. Fagkonsulent i Olympiatoppen Sør fra 2020, og underviser i treningslære ved Universitetet i Agder (2019-). Tidligere erfaring med oppdateringer av fagmateriell for personlig trener kurs og selv om personlig trener.

Ansvarsområder: Styrketrening og idrettsernæring. Testing, veiledning og oppfølging. Kraft/styrke- og ballidretter.

Engasjert på timeavtale

Idrettsernæring

Monica Klungland Torstveit
Monica Klungland Torstveit
Ansvarlig fagkonsulent idrettsernæring og restitusjon
Idrettsernæring og restitusjon

Utdanning/erfaring: Doktorgrad (PhD) i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole (NIH), seksjon for idrettsmedisinske fag. Nåværende professor på Universitetet i Agder (UIA), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Tidligere fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-2015).
 
Ansvarsområder: Kostholdsoptimalisering, prestasjonsernæring, forstyrret spiseatferd/spiseforstyrrelser, «24-timers utøveren», restitusjon, antidoping/kosttilskudd, relativ energimangel (Relative energy deficiency in sport - RED-S) og utsteder av "helsesertifikat".

Ansatt 20 % i Olympiatoppen Sør

Ida Fahrenholtz
Ida Fahrenholtz
Fagkonsulent idrettsernæring og restitusjon
Idrettsernæring og restitusjon

Utdanning/erfaring: Doktorgrad (PhD), forventet avsluttet i 2022, i idrettsvitenskap med spesialisering innen relativ energimangel, helse og prestasjon ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Mastergrad i human ernæring fra Københavns Universitet. Tidligere hopp/rytme-turner med deltakelse i flere danske mesterskap. Nå aktiv i langdistanseløp og triatlon.

Ansvarsområder: Kostholdsoptimalisering, prestasjonsernæring og forstyrret spiseatferd.

Engasjert på timeavtale

Fredrik Tonstad Vårvik
Fredrik Tonstad Vårvik
Fagkonsulent kraft/styrke / idrettsernæring og restitusjon

Utdanning/erfaring: PhD-stipendiat innen styrketrening med fokus på tilpasninger og effekt på prestasjon hos utøvere, ved Universitetet i Agder. Mastergrad i treningsfysiologi (NTNU), bachelorgrad i ernæring (Atlantis) og idrett (UiS). Holder på med IOC sin spesialisering i idrettsernæring. Fagkonsulent i Olympiatoppen Sør fra 2020, og underviser i treningslære ved Universitetet i Agder (2019-). Tidligere erfaring med oppdateringer av fagmateriell for personlig trener kurs og selv om personlig trener.

Ansvarsområder: Styrketrening og idrettsernæring. Testing, veiledning og oppfølging. Kraft/styrke- og ballidretter.

Engasjert på timeavtale

Motorikk- og ferdighetsutvikling

Christina Sandvand Omfjord
Christina Sandvand Omfjord
Fagkonsulent motorikk og ferdighetsutvikling / fysioterapeut
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Utdanning/erfaring: Fysioterapeut. Hovedfag i fysisk aktivitet og helse ved Norges idrettshøgskole (NIH) med fokus på tema "feiltrening". OLT Topptrener ved NTNU. Egen fysioterapipraksis. Fagkonsulent, basistrener og motorikk-/teknikk-koordinator i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA)(2013-2015).

Ansvarsområder: Kartlegging (MAP1080, FMS etc.), oppfølging av enkeltutøvere og grupper i motorikk og ferdighetsutvikling, samt skolering av trenere. Fysikalsk behandling, skadeforebygging og opptrening etter skade.

Engasjert på timeavtale

Tarjei G. Nicolaisen
Tarjei G. Nicolaisen
Fagkonsulent motorikk og ferdighetsutvikling / Fysioterapeut og osteopat / Ansvarlig paraidrett

Utdanning/erfaring: Utdannet fysioterapeut, Høgskolen i Bergen (HiB) og osteopat ved Nordisk Akademi for Osteopati (NAO). Videreutdanning innen idrettsmedisin, slyngetrening (SET) og biomekanisk løpsanalyse. Driver egen praksis. Har siden 2011 jobbet parallelt med Norges Orienteringslandslag. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2012-2015).
 
Arbeidsområder: Motorikk og ferdighetsutvikling. Fysikalsk behandling, skadeforebygging og opptrening etter skade. Ansvarlig for paraidrett ved Opympiatoppen Sør.
 
Engasjert på timeavtale

Idrettspsykologi

Rune Høigaard
Rune Høigaard
Fagkonsulent idrettpsykologi
Idrettspsykologi

Utdanning/erfaring:Professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA). Professor II stilling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Doktorgrad (PhD) i idrettsvitenskap fra NTNU. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-2015).

Ansvarsområder: Coaching og veiledning, prestasjonspsykologi, lagprosesser, verdiprosesser, gruppedynamikk og utvikling av prestasjonsmiljøer.

Engasjert på timeavtale

Erik Hofseth
Erik Hofseth
Fagkonsulent
Idrettspsykologi

Utdannelse: Doktorgrad i idrettspsykologi (PhD) fra Norges idrettshøgskole, med spesialist kompetanse på emosjonelle og kognitive utviklings- og prestasjonsblokkeringer. Videreutdanning i kognitiv terapi og anvendt idrettspsykologi
Erfaring: Tilknyttet Olympiatoppen siden 2015. Er også tilknyttet andre institusjoner, forbund og prestasjonsmiljøer som foreleser, forsker og konsulent
Ansvarsområde: Jobber med ulike idretter/landslag og enkeltutøvere. (50 % stilling)

Idrettscoaching

Arild Jørgensen
Arild Jørgensen
Fagkonsulent
Idrettscoaching

Utdanning/erfaring: Lærerutdanning. Spesialpedagogisk utdanning. Idrett mellomfag NIH Lærer og spesialpedagogisk leder ved Oddemarka Ungdomsskole i Kristiansand. Underviste i utholdenhet v/Universitetet i Agder. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-2015). Landslagstrener i langrenn Norges skiforbunds damelag (1990- 1994, rekrutteringslaget 1988-1990.) Klubb- og regionstrener i flere idretter i ca. 50 år.
 
Arbeidsområder for fagenheten: Idrettscoaching, veiledningssamtaler i idrett, trener-utøver relasjonen, trenerrollen. Ansvarlig for fagområdet "Trenerutvikling".

Engasjert på timeavtale

Helse

Kirsten Sola
Kirsten Sola
Spesialist i allmennmedisin, fysikalsk medisin og idrettslege NIMF
Helse

Utdanning/erfaring: Idrettslege NIMF, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialist i allmennmedisin. Tidligere grunnfag og mellomfag idrett NIH. Lege ved Gimle legesenter siden 2021. Lege og leder for Trekanten legesenter og Flekkerøy legekontor 2001-2021. Lege ved Gimle legesenter 2021 - d.d. Oppstarter Salto Idretts- og aktivitetsmedisin 2003-2013. Prosjektarbeid overvektige barn 2004-2008, stipendiatmidler og forskningsartikkel, oppstarter og leder Agder Idrettsmedisinsk Forum 2006 -2016, lege Ik Start 2008-2012, Norges Fotballforbund, Kvinnelandslaget 2012-2015, Styremedlem Antidoping Norge 2015-2017. Deltager NextGen OLT-sentralt 2016 og 2017. Konsulentavtale med Idrettens helsesenter, Lege Paralympics 2018 og 2022. Praksiskonsulent Sørlandet sykehus.


Ansvarsområder: Helse- og idrettsmedisinske tjenester

Christina Sandvand Omfjord
Christina Sandvand Omfjord
Fagkonsulent motorikk og ferdighetsutvikling / fysioterapeut
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Utdanning/erfaring: Fysioterapeut. Hovedfag i fysisk aktivitet og helse ved Norges idrettshøgskole (NIH) med fokus på tema "feiltrening". OLT Topptrener ved NTNU. Egen fysioterapipraksis. Fagkonsulent, basistrener og motorikk-/teknikk-koordinator i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA)(2013-2015).

Ansvarsområder: Kartlegging (MAP1080, FMS etc.), oppfølging av enkeltutøvere og grupper i motorikk og ferdighetsutvikling, samt skolering av trenere. Fysikalsk behandling, skadeforebygging og opptrening etter skade.

Engasjert på timeavtale

Tarjei G. Nicolaisen
Tarjei G. Nicolaisen
Fagkonsulent motorikk og ferdighetsutvikling / Fysioterapeut og osteopat / Ansvarlig paraidrett

Utdanning/erfaring: Utdannet fysioterapeut, Høgskolen i Bergen (HiB) og osteopat ved Nordisk Akademi for Osteopati (NAO). Videreutdanning innen idrettsmedisin, slyngetrening (SET) og biomekanisk løpsanalyse. Driver egen praksis. Har siden 2011 jobbet parallelt med Norges Orienteringslandslag. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2012-2015).
 
Arbeidsområder: Motorikk og ferdighetsutvikling. Fysikalsk behandling, skadeforebygging og opptrening etter skade. Ansvarlig for paraidrett ved Opympiatoppen Sør.
 
Engasjert på timeavtale