Om Olympiatoppen Sør

Olympiatoppen Sør skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere og være et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Agder.

Olympiatoppens visjon er å «lede og trene best i verden».

Olympiatoppen har det overordnede ansvaret for resultatutviklingen i norsk toppidrett og norske delegasjoner til olympiske/paralympiske leker og andre relevante Games.

Olympiatoppen kvalitetssikrer, utfordrer og støtter toppidrettsarbeidet i prioriterte særforbund.

Filosofi: "Sammen om de store prestasjonene".

Definisjon av toppidrett:
  - Trening og forberedelser i verdensklasse
  - Internasjonale toppresultater
  - Idretten er førsteprioritet

Olympiatoppens kjerneoppgaver er å styrke prioriterte særidretter i:
  - Daglig treningskvalitet
  - Skape relasjoner i prestasjonsteamene
  - Konkurranseforberedelser og -gjennomføring

Olympiatoppen Sør er Olympiatoppen sin regionale olympiske avdeling på Agder med ansvar for Agder fylke. Vi skal være et regionalt kompetansesenter for toppidretten på Agder og herunder blant annet;

  • øke trenerkompetansen til trenerne for morgendagens- og dagens topputøvere gjennom fagsamlinger og utviklingsprogrammer.
  • skape utviklingsmiljø for unge lovende utøvere gjennom samarbeid med  utvalgte videregående skoler og Universitetet i Agder.
  • bidra til relevante forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med Universitetet i Agder.
  • sammen med særkretsene, aktuelle klubber og lag i regionen skape et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø og bidra til at Agder får enda flere toppidrettsutøvere og internasjonale medaljevinnere.

Samarbeidspartnere

Agder.jpeg   Cultiva.jpeg   uia.jpeg