Vestland 16 9.jpg

Idrettsstipend Vestland Fylkeskommune

29. aug 2022 Iwonka Vik Olsen

No er det opna for å kunne søkje Vestland fylkeskommune sitt idrettsstipend

Søkjar må vere i aldersgruppa 16-25 år og høyre til ein klubb i Vestland.

Kvart stipend er på 40 000kr.

I år er det auka opp frå sju til ni stipend.