ringer_hires.jpg

Kompetanseløftet

17. feb 2022 Iwonka Vik Olsen

Gjennom året vil alle fagfelt hos Olympiatoppen Vest holde en fagdag, med mål om å få oppdatert kunnskap ut i miljøene. Fagdagene er stort sett rettet mot trenere, noen vil også være rettet mot foreldre eller utøvere.

Vi starter med Helse som har fagdag 24/2, invitasjon ligger ute (klikk her). Temaet er trening etter gjennomgått Covid. 

4. April: Ernæring

August: Utholdenhet

Oktober: Idrettspsykologi

November/desember: Styrke

I tillegg holder vi Talentutviklingsseminar i mars, som virkelig blir verdt å få med seg for de som arbeider med unge utøvere.