idrettsdagen.jpg

Nærmere Best

2. mar 2023 Iwonka Vik Olsen

21.mars 2023 kommer Skadefri teamet til Bergen for å prate med trenere ved videregående skoler om "Nærmere Best"

21.mars er det samling for alle skoler med spisset toppidrett på Vestlandet. Nærmere Best er et verkøyt for trenere, basert på forksining om skader for disse unge utøverne. Målet er å få ned antall skader i denne aldersgruppen.

Ved spørsmål ta kontakt med Iwonka Vik Olsen, iwonka.vik@olympiatoppen.no