Idrettsmedisinsk nettverk

Olympiatoppen Vest sitt idrettsmedisinske nettverk består av et internt og eksternt nettverk. Disse er til støtte for prioriterte utøvere og klubber. Vårt mål er at utøvere skal komme raskt til behandlere med kompetanse innenfor idrettsrelaterte skader og problemstillinger. I nettverket inngår helse, idrettspsykologi og ernæring med en felles koordinator.

Idrettsmedisinsk nettverk i Olympiatoppen Vest

Ved sykdom, skader eller andre utfordringer som hindrer utøvernes optimale treningsarbeid og prestasjonsutvikling, kan Olympiatoppen Vest kontaktes. Utøverens nivå vil være avgjørende for hvilket tilbud OLTV kan tilby. 

Stipendutøvere og landslagsutøvere prioriteres. Utøvere som særforbundet prioriterer, vil også prioriteres hos oss. Disse gruppene vil få oppfølgning etter behov, uavhengig av varighet. 

Resterende utøvere vil få tilbud om kortere oppfølgning og veiledning  fra Olympiatoppen Vest sine fagpersoner. Oppfølgning vil variere fra fagområde, på idrettspsykologi vil kortere oppfølgning tilsi 5-7 konsultasjoner.

Individuell oppfølgning tilbys utøvere fra det året det fyller 16. Kun i spesielle tilfeller kan vi fravike fra dette.

OLTV har også et spiseproblematikk team i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus.

Nettverket har lav terskel for å samle tverrfaglig team rundt utøvere som har langvarige problemstillinger. I noen tilfeller er det behov for at en person med nær tilknytning til utøver involveres i dette teamet (f.eks trener, foresatte).

Sterkere tilbake
Vi har et tilbud til utøvere som i lengre periode er ute av vanlig trening, pga skade, sykdom, feiltrening e.l. Klikk her for mer informasjon om prosjektet.


Olympiatoppen Vest sitt eksterne Idrettsmedisinske nettverk

Utover vårt interne nettverk samarbeider vi tett et eksternt behandlernettverk.

Våre eksterne behandlere er oppdatert på hvilken kompetanse som er tilgjengelig i Olympiatoppen Vest og kan hjelpe utøver videre til relevante fagpersoner. Majoriteten er med i behandlernettverket til Idrettens Helsesenter, som sørger for en faglig kvalitetssikring og muligheten for å bruke idrettsforsikringen ifm undersøkelse og behandling. Les mer om tilbudet og fremgangsmåte her.

Olympiatoppen er aktivt med i Hordaland Idrettsmedisinske forening, med et mål om å utnytte og oppdatere den idrettsmedisinske kunnskapen i Bergensområdet, til det beste for utøverne. 
Foreningen har 4 fagsamlinger i året, disse er åpen for helsepersonell. 


PRIS 

Legetime                 500,-
Idrettspsykologi       500,-
Ernæring                 500,-
Foredrag                3000,-

Stipendutøvere benytter tjenestene kostnadsfritt. Utøvere på Toppidrettslinjen betaler halv pris. 
Ved ikke møtt til time vil samtlige utøvere bli bedt om å betale for timen.

Alle utøvere betaler vanlig konsultasjonspris i det eksterne behandlernettverket. 

 
HVORDAN TA KONTAKT

Forespørsel sendes til Iwonka Vik Olsen, Idrettsmedisinsk koordinator for Olympiatoppen Vest
iwonka.vik@olympiatoppen.no.

Iwonka Vik Olsen
Iwonka Vik Olsen
Prosjektleder