Helseforberedelser til OL

1. mai 2019 Thomas Torgalsen

Olympiatoppens helsetjeneste skal sammen med Særforbundenes helseteam bidra til å minimalisere forekomsten av sykdom og skader, forbedre treningsutbyttet ved hjelp av gode restitusjonsrutiner og derved optimalisere prestasjonsevnen i konkurranser hos alle OL-kandidater i tiden frem til og under OL. Dette er Olympiatoppens hovedmål. I tillegg skal det drives et etikk- og antidopingarbeid som bidrar til at alle norske utøvere er rene og opptrer i tråd med Olympiatoppens grunnverdier.

 

Delmål:

 1. Norske OL-utøvere skal via Olympiatoppen og særforbundene ha tilgang på verdens beste ekspertise på idrettsmedisin, idrettsernæring og idrettspsykologi
 2. Antall dager pr år med sykdoms- og skadefravær skal kartlegges og deretter reduseres for den enkelte OL-kandidat i det siste året frem mot OL.
 3. Utøvernes kosthold, bruk av kosttilskudd, rutiner i forhold til restitusjon og psykologisk mestringsevne i konkurranser skal kartlegges og optimaliseres på et individuelt plan.
 4. Problemer med feiltrening, overbelastninger og utbrenthet som resulterer i helseproblemer og/eller fravær fra regulær trening skal kartlegges og forebygges frem mot OL.
 5. Spesielle helse- og prestasjons-messige utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av OL skal identifiseres i løpet av Tiltak for å mestre disse utfordringene på best mulig måte skal gjennomføres i samarbeid med de enkelte SF-helseteam, trenere og utøvere.

Overordnede tiltak fra Olympiatoppen for å nå disse målene:

 1. Velge ut et helseteam 18 måneder før OL som er optimalt sammensatt med hensyn til medisinsk, ernæringsmessig og idretts-psykologisk kompetanse. Fordele oppfølgingsansvar for fagområder og team/utøvere innen sesongstart ett år før OL og gjennomføre jevnlige helseteammøter fram mot mesterskapet.
 2. Gi (eller formidle) rask og høyt kvalifisert utredning og behandling av sykdom og skader via fagekspertisen på Olympiatoppen og helseavdelingens eksterne nettverk. Videre skal utøverne tilbys individuell oppfølging innenfor områdene idrettsernæring og idrettspsykologi der det avdekkes spesielle behov.
 3. Gjennomføre en individuell kartlegging av sykdom, skade, overtrening, kost/restitusjonsrutiner, medikamenter og kosttilskudd hos alle OL-kandidater ved hjelp av spørreskjema, samtale og undersøkelse.  Det skal lages en individuell plan med konkrete tiltak til forbedringer i forhold til de problemområdene som blir identifisert hos hver enkelt utøver.
 4. Formidle informasjon om hvordan man best kan forebygge de vanligste sykdommer, skader, og andre helseproblemer knyttet til idretten.
 5. Øke kunnskapen om og forståelse for antidopingarbeidet i idretten og sikre at alle OL-kandidatene får nødvendig antidopinginformasjon (risikovurdering av kosttilskudd og medikamenter, prosedyrer ved TUE- søknader, rutiner ved dopingkontroller, ADAMS, etc.)
 6. Sette i gang tiltak for å mestre spesielle medisinske og fysiologiske utfordringer som kan ha betydning for utøvernes helse og prestasjon under OL.