Norsk versjon av Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic’s spørreskjema for evaluering av skulder- og albueplager hos «overhead» utøvere

16. aug 2021 Erik Iversen

Den norske versjonen av KJOC er valid, reliabel og enkel å bruke for evaluering av skulder- og alburelaterte plager hos kastutøvere.

Utøvere som bruker armene mye over skulderhøyde har høy forekomst av skulderplager (1,2,4,6,9).  

Både håndball-, tennis og volleyballspillere, samt svømmere fortsetter ofte å trene og konkurrere til tross for skuldersmerter (3). Ved rehabilitering av disse utøverne, er målet oftest å rehabilitere utøveren tilbake til nivået de var på før skaden.

Hva som skal til for at en utøver er klar for full retur til idretten sin etter en skulderskade er ukjent. Dette er avhengig både av hvilke krav idretten stiller, og nivået utøver skal tilbake til. Det finnes retningslinjer om objektive utfallsmål, som styrke og bevegelighet, men disse er det per i dag ikke dokumentasjon for (5). 

Pasientrapporterte spørreskjemaer gir mulighet til å fange opp aspekter av betydnig for pasientene, som symptomer, livskvalitet, funksjonsnivå og mestring. Disse fanges ikke opp av tradisjonelle målemetoder som styrke og bevegelighet. De vanligste pasientrapporterte spørreskjemaene for skulder, som Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH) og Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) er laget for den vanlige befolkningen, og fanger ikke opp «overhead athletes’» funksjon og endringer i prestasjon. Derfor utviklet Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic (KJOC) et spørreskjema for vurdering av skulder og albueplager hos disse utøverne (3). Spørreskjemaets spørsmål dekker temaer som smerte ved hvile eller konkurranse, begrensninger i styrke, hastighet, utholdenhet og kontroll. Studier viser at KJOC spørreskjema gir en mer nøyaktig vurdering av funksjon og prestasjon hos denne populasjonen enn andre spørreskjemaer (8). 

Vi har nå oversatt og gjort kulturelle tilpasninger av KJOC for norske forhold i henhold til internasjonale retningslinjer, laget en elektronisk versjon av oversettelsen og evaluerte dens reliabilitet og validitet.

Den norske versjonen av KJOC er valid, reliabel og enkel å bruke for evaluering av skulder- og alburelaterte plager hos kastutøvere. Resultatene våre er sammenliknbare med resultatene fra det originale KJOC spørreskjemaet og tidligere oversatte versjoner. Skjemaet er derfor et godt verktøy for å kartlegge og monitorere skulderfunksjon i denne populasjonen (7).


Pdf av skjemaet kan lastes ned her

Artikkelen kan lastes ned her

Skjemaet ligger også på Infopad

Referanser:

1. Abrams GD, Renstrom PA, Safran MR. Epidemiology of musculoskeletal injury in the tennis player. Br J Sports Med. 2012;46(7):492-498. https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091164

2. Achenbach L, Laver L, Walter SS, Zeman F, Kuhr M, Krutsch W. Decreased external rotation strength is a risk factor for overuse shoulder injury in youth elite handball athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019. https://doi.org/10.1007/s00167-019-05493-4

3. Alberta FG, ElAttrache NS, Bissell S, et al. The development and validation of a functional assessment tool for the upper extremity in the overhead athlete. Am J Sports Med. 2010;38(5):903-911. https://doi.org/10.1177/0363546509355642

4. Andersson SH, Bahr R, Clarsen B, Myklebust G. Risk factors for overuse shoulder injuries in a mixed-sex cohort of 329 elite handball players: previous findings could not be confirmed. Br J Sports Med. 2018;52(18):1191-1198. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097648

5. Ardern CL, Glasgow P, Schneiders A, et al. 2016 Consensus statement on return to sport from the First World Congress in Sports Physical Therapy, Bern. Br J Sports Med. 2016;50(14):853-864. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096278

6. Asker M, Holm LW, Kallberg H, Walden M, Skillgate E. Female adolescent elite handball players are more susceptible to shoulder problems than their male counterparts. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018;26(7):1892-1900. https://doi.org/10.1007/s00167-018-4857-y

7. Fredriksen H, Cools A, Myklebust G. Development of a Short and Effective Shoulder External Rotation Strength Program in Handball: A Delphi Study. JOSPT. 2020;Submitted.

8. Neuman BJ, Boisvert CB, Reiter B, Lawson K, Ciccotti MG, Cohen SB. Results of arthroscopic repair of type II superior labral anterior posterior lesions in overhead athletes: assessment of return to preinjury playing level and satisfaction. Am J Sports Med. 2011;39(9):1883-1888. https://doi.org/10.1177/0363546511412317

9. Sein ML, Walton J, Linklater J, et al. Shoulder pain in elite swimmers: primarily due to swim-volume-induced supraspinatus tendinopathy. Br J Sports Med. 2010;44(2):105-113. https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.047282