Gjennom flere år har det i tilknytning til Olympiatoppen blitt utviklet faglig kompetanse omkring spiseforstyrrelser hos idrettsutøvere. 

Spiseforstyrrelsesteamet ved Olympiatoppen jobber både med forebygging og behandling av spiseforstyrrelser, samt undervisning og opplæring av støtteapparat, foreldre, trenere og helsepersonell.