Når skal vi si stopp?

«NÅR SKAL VI SI STOPP?» er en brosjyre som omhandler retningslinjer for trenings- og konkurranserestriksjon for utøvere som er dårlig ernært eller som lider av en spiseforstyrrelse. Brosjyren er i første rekke rettet mot helse- personell som jobber med idrettsutøvere.

Retningslinjene er utarbeidet av Spiseforstyrrelsesteamet ved Olympiatoppen i samråd med prosjektet Sunn jente-idrett. Hensikten er å ivareta enkeltutøverens helse og gode og sunne idrettskulturer. Retningslinjene legger til grunn at HELSE ALLTID KOMMER FORAN PRESTASJON.