Andreas Bjørnstad under test på Olympiatoppen (foto: Kristin Bentdal Larsen)
Andreas Bjørnstad under test på Olympiatoppen (foto: Kristin Bentdal Larsen)

Beskrivelse av testene

På Olympiatoppen gjennomføres det standardtester innen aerob utholdenhet.

Standardtestene innen aerob utholdenhet er måling av maksimalt oksygenopptak (VO2maks) og laktatprofil.

 • Maksimalt oksygenopptak er en basistest, som for de fleste gir tilstrekkelig informasjon om deres treningstilstand - om eventuell fremgang eller tilbakegang.
 • Laktatprofil er en mer spesifikk test for rendyrkede utholdenhetsutøvere.

Maksimalt oksygenopptak

Dette er selve basistesten for utholdenhetsutøvere. Vi anbefaler å teste VO2maks idrettsspesifikt, og vi tilbyr ergometre for å teste VO2maks ved bruk av idrettsspesifikke muskelgrupper.

Vi har ergometer for

 • løp
 • roing
 • padling
 • sykkel
 • svømming og rulleski
 • tester tilpasset utøvere med nedsatt funksjonsevne 

Maksimalt oksygenopptak måles under et 4 til 8 minutters drag. Utøveren er selv ansvarlig for oppvarming, som minimum skal vare i 20 minutter. Det er en gradvis økende belastning under testen, og belastningene bestemmes ut fra utøverens prestasjonsnivå. Testen avsluttes ved utmattelse.

Dersom testen foregår på tredemølle, vil utøverens idrettsgren bestemme helningsgraden på tredemølla.

 • Det er innført nedre aldersgrense på 16 år ved testing av VO2maks på Olympiatoppen.
 • Den høyeste hjertefrekvensen (HF) som måles under testen regnes som peak hjertefrekvens. Denne HF ligger ofte 0-5 slag under maksimal HF (HFmaks). Blant annet maksimal HF brukes til å sette opp en individuelt tilpasset intensitetsskala. En slik skala vil være til verdifull hjelp når treningsprogram settes opp, og når trening skal gjennomføres.

Laktatprofil

Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og oksygenopptak (VO2). Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.

På samme måte som ved VO2maks-testing bør testen gjennomføres idrettsspesifikt.

De fleste tester VO2maks etter avsluttet laktatprofiltest, men enkelte velger å utelate VO2maks-testen. Vi anbefaler at en gjennomfører denne, da den gir verdifull tilleggsinformasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofilen.

De mest brukte testprotokollene for laktatprofil:

Løp

 • Kontrollert oppvarming i 10 min.
 • 4-5 belastningstrinn à 5 min.
 • 30 sek. pause mellom hvert trinn.
 • Laktat måles i pausen.
 • 1,0 eller 0,9 km/t økning i hastighet mellom hvert belastningstrinn.
 • VO2, [La-] og HF registreres på hver belastning.

Sykkel

 • Kontrollert oppvarming i 10 min.
 • 4-5 belastningstrinn à 4-5 min.
 • Kontinuerlig arbeid.
 • Laktat siste 30 sek av draget.
 • 25 watt økning i belastning per drag.
 • VO2, [La-] og HF registreres på hver belastning.

Roing

 • 10 min. oppvarming.
 • 4-7 belastningstrinn à 3 min.
 • 30 sek pause mellom hvert trinn.
 • Laktat måles i pausen.
 • Test avsluttes når laktat > 4 mmol/l.
 • VO2, [La-] og HF registreres på hver belastning.

Padling

 • 10 min. oppvarming.
 • 4-5 belastningstrinn à 5 min.
 • 30 sek pause mellom hvert trinn.
 • Laktat måles i pausen.
 • VO2, [La-] og HF registreres på hver belastning.