Retningslinjer for markedsføring av kosttilskudd for utøvere og lag som er tilknyttet Olympiatoppen

De følgende retningslinjene gjelder når kosttilskudd skal markedsføres av følgende parter:

  • utøvere som har stipend i Olympiatoppen (dette gjelder både når stipendutøveren markedsfører kosttilskudd som individuell utøver, og når stipendutøveren markedsfører kosttilskudd på vegne av en klubb, et særforbund eller annet organisasjonsledd tilsluttet NIF)
  • særforbund som har samarbeidsavtale med Olympiatoppen.