Kosttilskudd

Kosttilskudd er et tema innen norsk og internasjonal toppidrett. Det er viktig at du som er stipendutøver har gjort deg kjent med Olympiatoppens retningslinjer for kosthold og restriksjoner for eventuelt bruk av kosttilskudd.

Olympiatoppens holdning til kosthold og bruk av kosttilskudd er forankret i NIFs holdning til doping og organisasjonens antidopingarbeid.

Olympiatoppen har som sin viktigste oppgave å lede an og være en pådriver i toppidrettsarbeidet i Norge. Dette arbeidet skal til enhver tid være basert på idrettens grunnverdier; glede - helse – felleskap ærlighet. Olympiatoppen skal bidra til at utviklingen i norsk toppidrett baseres på god etikk og moral. Olympiatoppens holdning til kosthold og bruk av kosttilskudd er forankret i NIF’s holdning til doping og organisasjonens antidopingarbeid.

For å sikre en enhetlig holdning og adferd vedrørende kosthold og bruk av kosttilskudd blant toppidrettsutøvere som er kvalifisert for stipend i Olympiatoppen, har Olympiatoppen fastsatt prinsipper.