Stipendutøveravtale og rapportskjema

Stipendutøvere er pliktig å sende inn stipendutøveravtale (tidligere egenerklæring) og rapportskjema hvert år.

Digitaliserte skjemaer

Både stipendutøveravtale og rapportskjema om kosttilskudd fylles ut og sendes inn digitalt.

Det er viktig at du leser nøye gjennom og fyller inn fullstendig informasjon før du sender inn.

Skjemaene finner du ved å bruke lenkene under:

Digital stipendutøveravtale
Digital rapport for kosttilskudd

Har du spørsmål angående rapportskjema kan du lese følgeskrivet tilhørende rapportskjemaet eller ta kontakt med Ina Garthe.

Lurer du på noe om stipendutøveravtalen kontakt Ester S. Sætre

Vi minner om at stipendet ikke vil bli utbetalt før stipendutøveravtalen og rapportskjema er sendt inn. 

 

Ester Stølen Sætre
Ester Stølen Sætre
Administrasjonskonsulent