Else-Marthe Sørlie Lybekk er EM-, VM- og OL-vinner i håndball. Som fagsjef prestasjon ved Olympiatoppen er hun opptatt av å få folk til å fungere sammen (foto: Kristin Bentdal Larsen)
Else-Marthe Sørlie Lybekk er EM-, VM- og OL-vinner i håndball. Som fagsjef prestasjon ved Olympiatoppen er hun opptatt av å få folk til å fungere sammen (foto: Kristin Bentdal Larsen)

Den optimale helheten

7. sep 2020 Kristin Bentdal Larsen

Else-Marthe Sørlie Lybekk er fagsjef prestasjon ved Olympiatoppen. Som tidligere lagspiller er hun opptatt av å få folk til å fungere sammen.

– Målet vårt er å skape den optimale helheten med spisskompetanse og kunnskap i verdensklasse for å bidra til at utøverne og trenerne blir bedre, sier Else-Marthe Sørlie Lybekk.

Som fagsjef prestasjon, og leder av fagavdelingene ved Olympiatoppen, må Else-Marthe Sørlie Lybekk forholde seg til mange ulike avdelinger med forskjellige folk. Avdelingen for prestasjon består av totalt åtte enheter som jobber direkte med Olympiatoppens kjerneoppgaver.

– Jeg er heldig som har så mange dyktige fagansvarlige på de ulike avdelingene. Min jobb er å lede gjennom dem, utfordre og støtte, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

image70950.jpeg

Else-Marthe Sørlie Lybekk mener at alt handler om å finne de riktige menneskene slik at man kan jobbe optimalt sammen (foto: Kristin Bentdal Larsen)

Drives av utvikling

Som EM-, VM- og OL-vinner i håndball, vet Else-Marthe hva som skal til for å nå toppen. Hun er opptatt av samspillet mellom mennesker, og er hele tiden på søken etter optimalisering og utvikling – både når det gjelder seg selv og andre.

– Alt handler om å finne de riktige menneskene, slik at vi kan jobbe optimalt sammen, både internt på fag, men også med idrettene og Olympiatoppens regionavdelinger. Det beste med denne jobber er at jeg er i et miljø der jeg kan tenke utvikling. Jeg har så mange flinke folk rundt meg at jeg lærer noe nytt hver eneste dag.

Med ansvar for så mange avdelinger med ulike mennesker og forskjellige oppgaver, er det viktig å kunne se sammenhengen mellom alt man gjør. Olympiatoppens kjerneoppgaver er daglig treningskvalitet, relasjoner i prestasjonsteamene, og konkurranseforberedelser og -gjennomføring, og disse ligger til grunn for arbeidet i alle avdelingene på Olympiatoppen. I tillegg er det noe annet som også driver Else-Marthe Sørlie Lybekk: utvikling og nysgjerrighet.

– Det som driver meg er å få det beste ut av folk. Når mennesker fungerer sammen, så får man til mye mer, forklarer hun. – Det gjelder å hele tiden prøve å tenke litt strategisk, være på søken etter den lille prosenten av hva vi kan gjøre bedre, og kontinuerlig lete etter kunnskapen som trengs for å bli bedre.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

image70948.jpeg

Else-Marthe Sørlie Lybekk sier at noe av det beste med jobben på Olympiatoppen er at hun har så mange flinke folk rundt seg at hun lærer noe nytt hver eneste dag (foto: Kristin Bentdal Larsen)

I begynnelsen av 2020 fikk Sørlie Lybekk en ny oppgave, da ansvaret for forskning og utvikling (FoU) ble lagt innunder prestasjon. FoU-ansvaret henger også sammen med kjerneoppgavene til Olympiatoppen, og er med på å skape den optimale helheten som Sørlie Lybekk stadig referer til. FoU samarbeider tett med forskningsmiljøer, og jobber for å identifisere problemstillinger som kan bidra til at norsk toppidrett utvikler konkurransefortrinn. 

– Man kan ikke sitte ved et skrivebord og finne ut av disse tingene. Fagavdelingene våre ser dette i møte med praksisen, og mange av folkene her har et godt øye for de detaljene som kan gjøre oss bedre. Vi er ikke forskere, men vi er tett på de beste, sier Else-Marthe. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 

 

Detaljer vs. de langvarige prosjektene

Det er lite som skiller de beste fra de nest beste i toppidrett, og én liten detalj kan være det som gjør at en utøver kommer på pallen eller ikke. Men Else-Marthe Sørlie Lybekk er også opptatt av at FoU-avdelingen skal ha satsinger som går over tid. Blant annet har satsingen på paraidrett og -utøvere fått et stort løft de siste årene.

– Vi har flere paraprosjekter gående, blant annet «Parafrisk», og «ParaNut», sier hun.

«ParaNut» er et ernæringsprosjekt i samarbeid med Norges idrettshøgskole og HAN University of applies sciences i Nederland. Forskningsprosjektet går ut på å optimalisere ernæring for parautøvere. «Parafrisk» er et forskningsprosjekt i samarbeid med Norges idrettshøgskole, der målet er å holde parautøvere friske, slik at de kan trene bedre og mer.

I tillegg til forskning på paraidrett, er det ett annet felt Else-Marthe Sørlie Lybekk er opptatt av: forskning på kvinnelige utøvere.

– Det tror jeg kommer til å bli det neste store, og er noe jeg brenner for, sier hun.

Else-Marthe trekker frem at kun tre prosent av toppidrettsforskning internasjonalt er gjort på kvinner – resten er gjort på menn. Derfor mener hun forskning på kvinnelige utøvere er essensielt for å få frem flere medaljekandidater blant kvinner, samt flere kvinnelige trenere og ledere.

– Toppidretten kan bli bedre på det, konstaterer Sørlie Lybekk.

På innsiden av Olympiatoppen:

Hva er Olympiatoppens rolle i norsk toppidrett? 
Fremover publiserer vi en serie intervjuer med ansatte for å gi et innblikk i hverdagen på Olympiatoppen. Her får du lese om hvordan Olympiatoppens ressurspersoner jobber, og hva som driver dem for å skape utvikling for norsk toppidrett sammen med landslagene. 

Dette er den andre artikkelen i serien «På innsiden av Olympiatoppen».