Toppidrettssjef Tore Øvrebø sammen med André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB.
Toppidrettssjef Tore Øvrebø sammen med André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Geir Owe Fredheim / NIF

100 millioner til nytt nasjonalt toppidrettssenter

26. apr 2021 Kristin Bentdal Larsen

Sparebankstiftelsen DNB gir en gave på 100 millioner til nytt nasjonalt toppidrettssenter. Stiftelsen gir også 15,45 millioner til Trenerløftet.

26. april ble det klart at Sparebankstiftelsen DNB gir en gave på 100 millioner for å få realisert det nye nasjonale toppidrettssenteret på Sognsvann, der Norges idrettshøgskole er både samarbeidspartner i prosjektet og tomteeier. Pengene skal finansiere nytt og moderne treningsutstyr, teknologi, innredning og møbler.

– Dette er den største tildelingen i vår historie, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB. – Vi har veldig sansen for den norske toppidrettsmodellen, og har tro på å samle alle idrettene på ett sted. Vi er ikke ivrige når det kommer til bygg, men vi er ivrige på å skape aktivitet, og det har vi tro på at dette vil gjøre.

– Vi håper dette kan være startskuddet for realiseringen av et nytt nasjonalt toppidrettssenter, sier André Støylen. 

I tillegg til André Støylen var også Sissel Karlsen, gavesjef, natur og friluftsliv, og idrett og lek i Sparebankstiftelsen DNB til stede under utdelingen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sammen med André Støylen og Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Geir Owe Fredheim / NIF)

– Vi er veldig glade og takknemlige for denne gaven. Et nytt nasjonalt toppidrettssenter gir oss større kapasitet og det gjør at vi kan ivareta flere av gruppene. Vi håper dette er drahjelp mot andre beslutningstakere for å få realisert et nytt nasjonalt toppidrettssenter, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Toppidrettssjefen sier også at han er takknemlig for det tette og gode samarbeidet med Norges idrettshøgskole, som både er en viktig strategisk samarbeidspartner og tomteeier. De har bekreftet at de støtter utviklingen av nytt nasjonalt toppidrettssenter gjennom bindende styrevedtak. De kommuniserer også at dette senteret blir viktig for deres videre utvikling som utdannings- og forskningsinstitusjon.

Tore Øvrebø mener det gir gode muligheter for å skape en fantastisk møteplass for toppidretten. Han mener det vil være med på å øke den daglige treningskvaliteten, samt at det bidrar til at Olympiatoppen, sammen med idrettene, kan jobbe enda mer tverrfaglig og på tvers av ulike idretter.

Idrettspresident Berit Kjøll mener dette er en gledens dag for norsk idrett.

– Realiseringen av nytt toppidrettssenter i Norge er et av våre viktigste og prioriterte prosjekter for å opprettholde konkurransekraft og befeste vår posisjon som en av verdens beste toppidrettsnasjoner. Dette fantastiske bidraget fra Sparebankstiftelsen DnB skaper et nytt momentum for realiseringen av et nytt toppidrettssenter i Norge. Nå vil vi gå i dialog og invitere både myndighetene og næringslivet til å ta del i dugnaden med et helhetlig spleiselag for å fullfinansiere prosjektet slik at vi kan starte byggingen av et toppmoderne toppidrettssenter så raskt som mulig, sier idrettspresidenten.

– Veldig gode nyheter

Flere utøvere og trenere har tidligere uttalt at det er et stort behov for et nytt nasjonalt toppidrettssenter, både med tanke på at kapasiteten er sprengt og for å bevare Olympiatoppen som møteplass for toppidretten. Nyheten om Sparebankstiftelsen DNBs gave ble godt mottatt av utøverne.

– Dette var veldig gode nyheter, sier slalåmverdensmester Sebastian Foss Solevåg. – Vi trenger absolutt mer plass og utstyr slik at vi kan kombinere enda flere lag og kulturer. Det er så mye kunnskap her, og det er unikt at det deles så mye på tvers av idrettene. Olympiatoppen er en møteplass der vi kan sparre med andre idretter og få et forhold på tvers av idrettene. Det gir motivasjon til å møte opp og gjøre en god jobb, sier Foss Solevåg.

Han får støtte av alpinist Ragnhild Mowinckel.

– Dette synes jeg er veldig bra, og det er virkelig på tide. Utstyret på det nåværende toppidrettssenter er ikke av den standarden det bør være, så det er godt å høre at Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til å gjøre arbeidsplassen vår enda bedre. Et nytt nasjonalt toppidrettssenter gjør at flere kan samles her og vi kan skape et enda sterkere toppidrettsmiljø, sier Mowinckel.

Les hva flere utøvere og trenere tenker om nytt nasjonalt toppidrettssenter. 

Styrke den fysiske møteplassen

I forbindelse med at mulighetsskissene for et nytt nasjonalt toppidrettssenter ble lagt frem, uttalte toppidrettssjef Tore Øvrebø at et Olympiatoppen i ny drakt er et nødvendig strategisk grep for å styrke møteplassen og fellesskapet i norsk toppidrett, og at dette behovet er forsterket gjennom koronaperioden.

– Vi må styrke den fysiske møteplassen for å kunne tilby treningsfasiliteter i verdensklasse – samtidig som at dette blir en arena for samspill, deling, læring og utvikling på tvers av idrettene. Det andre grepet som er viktig er selve utøver- og landslagsfinansieringsmodellen hvor Olympiatoppen, gjennom sitt mandat, skal kvalitetssikre toppidrettsarbeidet i prioriterte særforbund gjennom å utfordre og støtte dette arbeidet, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø i fjor da mulighetsskissene for toppidrettssenteret var ferdig.  

Under et besøk på Olympiatoppen i november 2020 uttalte statsråd Abid Raja at han hadde forståelse for at det var behov for et nytt nasjonalt toppidrettssenter.

– Jeg har veldig stor forståelse for behovet Olympiatoppen skisserer, og opplever at vi har god dialog om hva som er vår – statens – rolle i dette. Nå som det foreligger et konsept for et slikt utvidet toppidrettssenter, så skal vi se på det, og så vil regjeringen vurdere om, og eventuelt hvordan, staten kan bidra til å realisere et slikt senter, sa Abid Raja i fjor.

Les hva Abid Raja sier om nytt nasjonalt toppidrettssenter

15,45 millioner til Trenerløftet

I tillegg til finansieringen av toppidrettssenteret har Sparebankstiftelsen fornyet tilliten til Olympiatoppen og prosjektet Trenerløftet. Olympiatoppens søknad ble innvilget i sin helhet, og Sparebankstiftelsen DNB gir en gave på 15,45 millioner til prosjektet som vil vare i cirka fire og et halvt år.

– Dette gir oss en unik mulighet til å jobbe med kvalitet med trenerne til morgendagens utøvere, sier John Anders Bjørkøy, leder for trenerutvikling ved Olympiatoppen.