Olympiatoppen har nylig revidert og oppdatert utviklingsfilosofien for talentutvikling.
Olympiatoppen har nylig revidert og oppdatert utviklingsfilosofien for talentutvikling.

Oppdatert utviklingsfilosofi fra Olympiatoppen

25. mai 2022 Kristin Bentdal Larsen

Olympiatoppen reviderte nylig utviklingsfilosofien. Den er ment som et teoretisk bakteppe for utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere innen ulike idretter.

– Utviklingsfilosofien vår er en støtte til talentutvikling for særforbund, forklarer Jan Wojtaszek, konsulent i utviklingsavdelingen og enhet for talentutvikling ved Olympiatoppen. – Den inneholder råd og veiledning som er basert på Olympiatoppens erfaringer fra talentutvikling.

Olympiatoppens utviklingsfilosofi skal være et rådgivende dokument for å støtte særidrettenes egen talentutvikling. Målgruppen for filosofien er trenere på ulike nivåer, foreldre, særforbund og andre som jobber med utøvere i aldersgruppen 15-23 år.

– Det har vært lagt ned et omfattende og godt arbeid med utviklingsfilosofien. Den ble opprinnelig utformet i 2015, og nå var det på tide med en revidering. Dokumentet bygger på mange av de samme, gode prinsippene, men det er også lagt inn noen nye innlegg fra blant annet para og idrettscoaching, samt noen andre kapitler som handler om skjermtid og den digitaliserte verdenen, sier Wojtaszek.

Utviklingsfilosofien inneholder råd fra de ulike fagenhetene ved Olympiatoppen om hva som bør være fokus før, under og etter puberteten.

– Talentutvikling er individuelt i dagliglivet og hvordan det fungerer i praksis, men vi prøver å ta hensyn til det aller meste, og gi råd som treffer flest og mest mulig i en fornuftig karrierevei, forklarer Wojtaszek.

Morgendagens toppidrettsutøvere

I norsk idretts langtidsplan «Idretten vil!» er bedre toppidrett ett av fire prioriterte målområder. Innenfor dette finnes det tre prioriterte målområder:

  1. De beste skal bli bedre
    Idretten skal ha utøvere og lag i den absolutte verdensklasse

  2. De beste skal bli flere
    Idretten skal ha flere utøvere og lag i verdenstoppen
  1. Skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere
    Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå

– Utviklingsfilosofien henger sammen med målområde tre, forklarer Wojtaszek. – Det ligger innunder vårt mandat å jobbe med morgendagens toppidrettsutøvere, og derfor har vi også en formening om hvordan norsk idrett kan gjøre en enda bedre jobb med utvikling av morgendagens utøvere.

Olympiatoppen har jobbet tett med særforbundene i deres arbeid med utvikling av unge utøvere siden tidlig på 2000-tallet, og utviklingsfilosofien baserer seg på dette samarbeidet. I dag har særforbundene ansvar for utviklingsarbeidet og utviklingstrapper innenfor sin idrett, men Olympiatoppen støtter opp om dette arbeidet gjennom både filosofien og ulike prosjekter. Ifølge Wojtaszek har Olympiatoppen og utviklingsavdelingen til enhver tid 15-20 pågående prosjekter.

– Vi har et godt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som gjør at vi kan opprette og gjennomføre mange gode prosjekter. Disse prosjektene gjør at vi kan jobbe tett med særforbundene om talentutvikling. De utføres på forskjellige måter, men det handler i bunn og grunn om at vi kan støtte opp om særforbundenes talentarbeid, sier han.

Hva er talentutvikling?

Nylig var Jan Wojtaszek gjest i Olympiatoppens podkast, Olympiapodden, der han snakket med Morten Bråten og Ola Eriksrud om den oppdaterte utviklingsfilosofien og arbeidet utviklingsavdelingen ved Olympiatoppen gjør. Her fikk han blant annet spørsmålet «hva er talentutvikling?»

13954B47-FC2E-46DD-8FE4-23C3AE65B18F_1_201_a.jpeg

Jan Wojtaszek (i midten) sammen med Morten Bråten (til venstre) og Ola Eriksrud.

– Det finnes ikke noe klart svar på hva som er talent og talentutvikling, men det som kjennetegner de miljøene og prosjektene som vi jobber med, er at det er gode trenere, struktur og trygghet, en fornuftig langsiktighet med mulighet for å ta eierskap til det man holder på med over tid og at det et mestringsmiljø. Det handler ikke bare om å se på at noen er litt bedre enn andre i noe, sier Wojtaszek.

Han forteller at det ofte kan bli et tidlig resultatfokus i talentutvikling, men at det i stedet for resultater, bør handle om tålmodighet og hardt arbeid over tid.

– Utvikling er individuelt, understreker Wojtaszek.

Ungdomsmesterskap og ungdomsidrett

Utviklingsavdelingen ved Olympiatoppen har også ungdomsmesterskap som en del av sitt arbeid. I motsetning til OL og Paralympics, er det ikke nødvendigvis resultater og pallplasseringer som er det viktigste i disse mesterskapene.

– Det vi definerer som prestasjon i ungdomsmesterskap, er ulike ting. Det handler i første rekke ikke bare om resultater, men mer om læring, utvikling, mestring, forholde seg til samspillsregler og lære seg å se litt lenger frem, forteller Jan Wojtaszek.

I tillegg handler ikke ungdomsmesterskapene kun om unge utøvere, men også unge trenere og ledere.  

– Det er mye flink ungdom som tenker veldig innovativt og som er skikkelig på ballen. Det utfordrer oss til å ikke blir for like i tankegangen og hvordan vi gjør ting, sier han.

Når det kommer til ungdomsidretten mener Wojtaszek at det er viktig å gi ungdommene gode muligheter og bygge oppunder de gode opplevelsene, men at det ikke nødvendigvis betyr en profesjonalisering av ungdomsidretten.

– Det handler om å finne balansen mellom å skape gode miljøer og gi muligheter for det frie initiativ til ungdommen, men samtidig stille krav. Det kan utløse et potensial på kortere eller lengre sikt – enten som menneske eller som idrettsutøver, avslutter han.

Den nyeste episoden av Olympiapodden kan høres der du hører podkast eller på SoundCloud:

SoundCloud

Se hele episoden her: