Søk midler til FoU-prosjekt

1. Kriterier for tildeling av FOU-ressurser fra Olympiatoppen

Olympiatoppen jobber primært med strategiske og langsiktige prosjekter innenfor FoU, og vil prioritere det vesentlige av FoU-ressursene i langsiktige og strategisk viktige prosjekter for norsk toppidrett. Vi utvikler prosjektene kontinuerlig og i god dialog med sentrale toppidrettsforskere og fagressurser innenfor de ulike fagområder.

Kriterier for tildeling av FoU-ressurser fra Olympiatoppen

2. Søknadsprosess

  1. Aktuelle søkere tar kontakt med Olympiatoppens fagsjef (for prosjekt med forankring i relevant fagavdeling) eller utviklingssjef (for prosjekt med forankring i utviklingsavdeling) for dialog om FoU prosjektet.
  2. Søknad om FoU støtte (til relevante prosjekter ref. kriteria) skal skje via Olympiatoppens søknadsportal 
    • Det er ingen absolutt søknadsfrist
    • Søknader behandles fortløpende
  3. Prosjekter vil bli vurdert i nær dialog med fagansvarlige, fagressurser og coacher i Olympiatoppen
  4. Olympiatoppen ved leder FoU gir sin innstilling til toppidrettssjefen for beslutning
  5. Det vil bli gitt endelig svar og tildelingsbrev senest to uker etter innstillingsmøte
Søknadsportal FoU
John Anders Bjørkøy
John Anders Bjørkøy
Leder fag og FoU