Kriterier for prioritering av FoU-ressurser

Olympiatoppens FoU-oppdrag består av å:

  1. Identifisere toppidrettsrelevante problemstillinger
  2. Sikre gjennomføring av anvendt forsknings- og utviklingsarbeid i samhandling med de ypperste forskningsinstitusjonene
  3. Implementere kunnskapen i trenerutviklingsprogram og treningsprosesser i prioriterte idretter

Dette FOU-arbeidet skal styrke kjerneoppgavene i Olympiatoppen og norsk toppidrett, gjennom å bidra til bedre daglig treningskvalitet, sterkere relasjoner i prestasjonsteamene og høyere kvalitet i konkurransegjennomføring. 

Kriterier for Olympiatoppens FoU-arbeid:

  1. Prosjektet skal ha en tydelig toppidrettsrelevant problemstilling fokusert på medaljekunnskap
  2. Prosjektet skal være godt forankret i aktuell(e) OLT fagavdeling(er)
  3. Prosjektet skal være forankret i de ypperste fagmiljøene innenfor universitet- og høgskole
  4. Prosjektet skal være forankret i aktuelt særforbund (trener, sportssjef og evt. generalsekretær) og hos OLT-coach
  5. Prosjektet skal ha tydelig beskrevet problemstilling, prosjektplan, tidsplan, ressurser, budsjett og prosjektledelse. Se forøvrig veiledning her.
  6. I samarbeidsprosjekter forventes at akademia bidrar med betydelig andel av budsjett og ressurser
  7. Olympiatoppen skal ha fokus på optimal utnyttelse av investerte ressurser
Veiledning til prosjektbeskrivelse for FoU-søknad

Strategisk viktige prosjekter 

Med bakgrunn i dette prioriterer Olympiatoppen det meste av FOU-ressursene i langsiktige og strategisk viktige prosjekter. Disse prosjektene skal utvikle ny kunnskap over lengre tidsperioder, og skape et sterkt nettverk av forskere og fagpersoner som jobber sammen om å utvikle kunnskap. Fortrinnsvis skal utviklingsarbeid og implementering foregå i regi av Olympiatoppen og særidrettene, mens forskningen skal gjennomføres av forskningsinstitusjonene.

Olympiatoppens FoU-strategi 2023-2028

Ta kontakt med leder fagavdelingene og FoU, John Anders Bjørkøy for mer informasjon om prosjektene og dialog om framtidig samarbeid.

John Anders Bjørkøy
John Anders Bjørkøy
Leder fag og FoU

 

John Anders Bjørkøy
John Anders Bjørkøy
Leder fag og FoU