Veiledning til prosjektbeskrivelse for FoU-søknad

Prosjektbeskrivelsen (pdf) bør inneholde følgende:

1. Kort prosjekttittel

2. Institusjon/organisasjon som søker

 • Hvilke universitets- eller høgskolemiljø som skal gjennomføre prosjektet

3. Bakgrunn og hensikt med prosjektet

 • I dette avsnittet bør litteratur- eller andre referanser fremgå.

4. Problemstilling(er)

5. Metodekapittel

 • Hvem skal undersøkes (forsøkspersoner)
 • Studiedesign
 • Utstyr og apparatur
 • Statistikk, om aktuelt

6. Organisering

 • Her skal organisering og ledelse av prosjektet, medarbeidere og samarbeidsinstitusjoner fremgå.

7. Fremdriftsplan

 • Her skal start- og avslutningstidspunkt fremgå.
 • Det første året bør fremdriften være spesifisert på kvartalsnivå.

8. Budsjett og finansiering

 • I budsjettet skal alle utgifter og inntekter for prosjektet oppgis, og det skal tydelig synliggjøres hva midlene det søkes om skal brukes til.  
 • Utgifter ønsker skal spesifiseres på kvartalsnivå.
 • Olympiatoppen kan kun bevilge midler for det kalenderåret som beslutning om støtte blir gitt. Flerårig prosjekter må søke om støtte for hvert år. Unntak fra dette kan gis i forbindelse med Doktorgradsstudier, gitt at disse har forventet progresjon.

Praktiske opplysninger i forhold til innsendelse:

 • Prosjektbeskrivelsen (pdf) legges ved som vedlegg i det elekroniske søknadsskjemaet som fylles ut.
 • Husk at alle FoU prosjekt skal forankres hos en av OLTs fagavdelinger. Søker bør ta kontakt med relevant fagansvarlig hos OLT god tid i forveien, for å få innspill på søknaden.
Søk midler til FoU-prosjekt
John Anders Bjørkøy
John Anders Bjørkøy
Leder fag og FoU