Helse- og idrettsmedisinske tjenester

Støttefunksjonen «Helse- og idrettsmedisinske tjenester» skal bistå prioriterte lag og utøvere innen medisinske områder knyttet til deres idrettslige prestasjonsutvikling.

Dette muliggjør konsultasjon med lege/fysioterapeut med idrettsmedisinsk erfaring og nødvendig oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade. Ved behov vil utøvere bli henvist videre til spesialisert behandling i offentlig eller privat helsevesen.

Fagpersonell

Olympiatoppen Sør har følgende fagpersonell innen helse- og idrettsmedisin:

  • Kirsten Sola, allmennlege med spesialisering innen idrettsmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Christina Sandvand Omfjord, fysioterapeut
  • Tarjei Gautefall Nicolaisen, fysioterapeut og osteopat

Kontakt

Kontakt med fagpersonell innen helse- og idrettsmedisinske tjenester skjer gjennom avdelingsleder eller administrativ leder i Olympiatoppen Sør.

Hvem kan benytte seg av dette tilbudet?
Stipendutøvere ved OLT, landslagsutøvere og andre utøvere prioritert av utvalgte særforbund har tilgang på tjenestene. Utøvere som følges opp av Olympiatoppen Sør gjennom samarbeid med utvalgte særforbund og toppidrettsmiljøer i Agder får også tilgang ved kapasitet.

Hva koster tjenestene?

Egenandelen/kostnaden ved idrettsmedisinsk og fysikalsk behandling hos Olympiatoppen Sør er følgende:

  • Legekonsultasjon: Vanlig egenandel hos lege
  • Fysioterapiundersøkelse 50 min: kr 550,-
  • Fysioterapibehandling 30 min: kr 385,-
  • Ultralydundersøkelse: kr 550,-

Ved ikke møtt til time vil samtlige utøvere bli bedt om å betale for timen.

Registrering hos forsikringsselskap

Ved skade eller sykdom som krever idrettsmedisinsk og fysikalsk behandling oppfordres det til å melde dette inn til forsikringsselskapet som særforbundet eller klubben har forsikring hos. Det kan for mange idretter gjøres gjennom Idrettens skadetelefon. Ved en godkjent skadesak hos forsikringsselskapet vil utredning og behandling dekkes av forsikringsselskapet i samsvar med deres regler om dekning, og utøveren vil kun betale egenandel til forsikringsselskapet.