Helse- og idrettsmedisinske tjenester

Støttefunksjonen «Helse- og idrettsmedisinske tjenester» skal serve våre prioriterte utøvere innen medisinske områder knyttet til deres idrettslige prestasjonsutvikling