Oppdrag

Oppdrag

Viktigste grunnstein i filosofien for motorisk trening, er at treningen skal understøtte og øke idrettspseifikk prestasjon. Ansvarlig i Olympiatoppen Vest: Lars Arne Andersen