trening.jpeg

Våre tjenester

Viktigste grunnstein i filosofien for motorisk trening, er at treningen skal understøtte og øke idrettspseifikk prestasjon. Ansvarlig i Olympiatoppen Vest: Lars Arne Andersen

Om avdelingen:

Motorikk og ferdighetsutvikling er en av Olympiatoppens fagavdelinger, og vi jobber tett med utøvere og trenere innen en rekke idretter. Motorikk og ferdighet handler om evne til bevegelse og evne til å utføre/løse og repetere komplekse bevegelsesoppgaver gjennom bruk av ulike, tilpassede teknikker. 

 

Strategi og hensikt:

Vår strategi er, sammen med utøvere, trenere, idretten og andre fagområder, å optimalisere den idrettslige prestasjonen. Vi skal utvikle og dele kunnskap og kompetanse innen motorikk og ferdighetsutvikling.

Hensikten er optimalisering av prestasjonen, gjennom tilrettelegging for individuell utvikling og tilpasning av motorikk og ferdigheter i den spesifikke idretten. Vi skal ansvarliggjøre utøvere og trenere i prestasjonsutviklingsprosesser.

 

Områder vi bidrar på:

Vi jobber på flere nivåer, alt fra toppidrettsutøvere (landslags- og stipendeutøvere) og deres trenere på det aller øverste internasjonale nivået, til regionale upcoming utøvere/trenere og miljøer, samt med utøvere som enten går toppidrettslinjer eller former for spisset toppidrett. Vi deltar i ulike prosjekter sammen med særkretser og særforbund. I tillegg gjennomfører vi undervisning i fagområdet i form av workshops og seminarer.

Ta gjerne kontakt med oss om dere vil høre mer om dette. 

 

Lars-Arne Andersen
Lars-Arne Andersen
Fagkonsulent