DE442CDA-CAB7-47A1-AC88-54C9FE51E2C1_1_105_c.jpeg

18 millioner til prosjektering av nytt nasjonalt toppidrettssenter

30. jun 2021 NIF/Olympiatoppen, pressemelding

Regjeringen gir 18 millioner kroner i spillemidler til forprosjekt for nytt toppidrettssenter.

– Toppidrett og store, norske idrettsprestasjoner skaper fellesskapsopplevelser, inspirerer barn og unge til å drive idrett og bidrar til en positiv prestasjonskultur i samfunnet. Det er derfor viktig for regjeringen å bidra til å legge til rette for at vi også i framtiden kan få norske idrettsprestasjoner i verdensklasse, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Les hva Abid Raja tidligere har sagt om nytt nasjonalt toppidrettssenter

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er takknemlige for støtten fra regjeringen til en opprustning og utvidelse av toppidrettssenteret ved Sognsvann i Oslo. 

– Regjeringen sender et tydelig signal om at de ser behovet for å styrke den viktigste møteplassen for toppidretten i Norge. Et nytt nasjonalt toppidrettssenter er helt nødvendig for å kunne tilby norske toppidrettsutøvere treningsfasiliteter på topp internasjonalt nivå i fremtiden. Toppidrettssenteret på Olympiatoppen har betydd mye for norske landslag de tretti siste årene, men er dessverre i ferd med å gå ut på dato, så nå trenger vi å ruste oss for de neste tretti årene. Vi er glade for at regjeringen/politikerne viser at de ønsker å bidra til norske toppidrettsprestasjoner også i framtiden, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Utøverne heier på nytt nasjonalt toppidrettssenter.

Staten har tidligere bidratt med 3 mill. kroner fra spillemidlene til en mulighetsstudie for et opprustet og utvidet toppidrettssenter ved Sognsvann i Oslo. På bakgrunn av denne studien har NIF søkt staten om 18 mill. kroner til finansiering av et forprosjekt. Forprosjektet vil bl.a. gi sikrere kostnadsanslag og danne grunnlaget for beslutning av utbyggingsalternativ.

Se mulighetsskissen som ble utviklet på grunnlag av regjeringens bidrag

– Vi er forventningsfulle til at det vil være mulig å skape et samarbeidsprosjekt med en klok økonomisk ramme, som er tilpasset toppidrettens og NIHs behov, og tomtens muligheter. Et nytt nasjonalt toppidrettssenter skal dekke de viktigste behovene for treningsfasiliteter for de beste utøverne, men vi ønsker å beholde den nøkternheten som preger norsk toppidrett. Vi er opptatt av å bevare intimiteten og hjertet i den fantastiske møteplassen vi har, men samtidig tilby tidsriktige og universelt utformete fasiliteter både innenfor trening, testing og forskning, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø, og legger til:

– Et nytt nasjonalt toppidrettssenter må bli et godt samarbeidsprosjekt på flere nivåer. Vår nærmeste partner og nabo, er tomteeier Norges idrettshøgskole, som vi har et utmerket samarbeid med, og har utviklet planene sammen med. Videre har vi regjeringen og politikerne, som har stilt opp med midler til prosjektering i to omganger. Så er vi så heldige at vi allerede har på plass en utrolig gave på 100 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, penger som skal gå til trenings- og testutstyr i anlegget. Med regjeringens bidrag nå, tar vi sammen et nytt steg i retning av å realisere en ny og tidsriktig møteplass for toppidretten ved Sognsvann.