Generell informasjon om stipendsøtte

1.1 STØTTEORDNINGENE

Støtteordningene er delt i to grupper:

1. Støtte til individuelle utøvere og lag

Målsetting for stipendordningen

Stipendet skal bidra til å gi økonomiske forutsetninger til at de beste norske utøverne (inkl. "Unge utøvere") utvikler seg til å bli best i verden.

Merk: Det er særforbundet som sender inn søknader om stipend. Det sendes inn en søknad pr utøver/lag.

Søknadsfrist for vinteridretter er 20. april.

Søknadsfrist for sommeridretter er 20. november.

2. Støtte til særforbund

Søknadsrunden for Støtte til særforbund gjelder for samtlige særforbund, og fristen er 20. november.

For sommeridrettene skal det også i denne søknadsrunden søkes på "Støtte til individuelle utøvere og lag", slik som praksisen har vært i de siste årene.

1.2 HOVEDPRINSIPPER

De samme hovedprinsippene gjelder som tidligere:

 1. Resultater først - deretter støtte er grunnleggende.
 2. Før særforbund får økonomisk støtte, skal de være kvalifisert i OLYMPIATOPPEN med minst ett utøver- eller lagstipend.
 3. Følgende prioriteringer gjelder ved økonomisk støtte:
 • Særforbund med olympiske idretter, og innenfor disse:
  • store internasjonale idretter
  • de mest tradisjonsrike vinteridrettene.
 • Særforbund som ikke har olympiske idretter hvor det internasjonale og nasjonale treningsomfanget er stort.
  • Særforbund med evne til over tid å skape eget inntektsgrunnlag for sin toppidrettsdrift.
  • Idretter med overføringsverdier som har stor betydning for utviklingen av de som inngår i de tre førstnevnte kategorier.

4. Alle støtteordninger dekkes over OLYMPIATOPPENs budsjett. Det betyr at de må sees på som en helhet, selv om de ikke blir avveid mot hverandre.

1.3 INNDELING AV IDRETTENE

 • Ake-, Bob- og Skeletonforbundet
 • Orienteringsforbundet (skiorientering)
 • Bandyforbundet
 • Skiforbundet
 • Basketballforbundet
 • Skiskytterforbundet
 • Curlingforbundet
 • Skøyteforbundet
 • Hundekjørerforbundet
 • Snowboard
 • Ishockeyforbundet
 • Triathlonforbundet (vinteridretter)

 • Norges Amerikanske Idretters Forbund
 • Kampsportforbundet
 • Badmintonforbundet
 • Kickboingforbundet
 • Biljardforbundet
 • Klatreforbundet
 • Bokseforbundet
 • Luftsportforbundet
 • Bordtennisforbundet
 • Motorsportforbundet
 • Bowlingforbundet
 • Orienteringsforbundet (sommeridretter)
 • Bryteforbundet
 • Padleforbundet
 • Bueskytterforbundet
 • Roforbundet
 • Båtsportforbundet
 • Rugbyforbundet
 • Castingsforbundet
 • Rytterforbundet
 • Criketforbundet
 • Seilforbundet
 • Cykleforbundet
 • Skytterforbundet
 • Danseforbundet (fra vinter)
 • Soft- og baseballforbundet
 • Dykkerforbundet
 • Squashforbundet
 • Fekteforbundet
 • Styrkeløftforbudet
 • Fotballforbundet
 • Svømmeforbundet
 • Friidrettsforbundet
 • Tennisforbundet
 • Triathlonforbundet (sommeridretter)
 • Golfforbundet
 • Vannskiforbundet
 • Gymnastikk- og turnforbundet
 • Vektløfterforbundet
 • Håndballforbundet
 • Volleyballforbundet
 • Judoforbundet

1.4 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLER TIL UTØVERE OG LAG

Særforbundet har det forvaltningsmessige ansvar for stipendene, og det skal rapporteres til OLYMPIATOPPEN ved søknadsrunden om høsten.
De individuelle stipendene skal kun disponeres av de navngitte utøverne hvis de tjener under inntektsgrensen. Stipendet til utøveren blir redusert med det som overstiger 600 000 i inntekten.

Hva inntektsgrunnlaget angår, presiseres følgende:

 • Bruttoinntekt fra arbeid samt pris-, bonus- og startpenger eller andre inntekter fra idretten skal være med.
 • Lagstipendene skal også kun brukes til navngitte grupper/lag. Særforbundene kan her tildele midlene til utøvere i forhold til de laguttak som blir gjort. Dette skal fortrinnsvis være utøvere som utgjør stammen i laget.

Det forutsettes at stipendmidlene brukes i et samspill mellom utøver og særforbund.

Tiltak som stipendene er ment brukt til:

 • Utgifter i forbindelse med den daglige treningen
 • Ekstra utgifter til mat
 • Frikjøp av arbeidstid (skattepliktig)
 • Barnepass for å kunne skjøtte trening eller delta i konkurranser (skattepliktig)
 • Spesielle treningsopphold eller deltakelse i konkurranser utover forbundsopplegget
 • Medisinsk og fysikalsk behandling utover særforbundets opplegg
 • Spesielle behov som utstyr til egenstudie, ekstra fagkompetanse, nødvendig utstyr og materiell med tanke på å gi treningen større effekt/bedre kvalitet.

1.5 INNBERETNING, SKATTE- OG AVGIFTSBEHANDLING AV STIPEND

Stipendene er unntatt fra arbeidsgiveravgift og skattetrekk (med unntak av f. eks. «frikjøp av arbeidstid» og «barnepass») når utøver/forbund kan sannsynliggjøre at midlene er gått med til dekning av utgifter til å drive idrett.

Dersom stipendene settes inn på fond, må det svares arbeidsgiveravgift. Denne blir ikke refundert av OLYMPIATOPPEN. Det anbefales at stipend til utøvere holdes utenfor idrettsfond.

Utøverne står selv ansvarlig for at stipendmidlene brukes i henhold til intensjonen og for dokumentasjon av dette i h.h.t. sitt ligningskontor. Dokumentasjonen må være i originalbilag. Særforbundet oppbevarer den innleverte dokumentasjonen og står for eventuell lønnsinnberetning av utøveren.

Stipend skal innberettes av særforbundene.

1.6 RAPPORTERING

Det skal sammen med søknader om nye midler, sendes inn en kort (maks. 1 A4-side) og spesifikk rapport om hvordan midlene fra forrige tildeling er blitt benyttet. Dette gjelder også for stipendene (bekreftelse på at de er benyttet i henhold til retningslinjene).

Ester Stølen Sætre
Ester Stølen Sætre
Administrasjonskonsulent