Vi tar fatt på 2023 – med blikket hevet mot 2028!
Vi tar fatt på 2023 – med blikket hevet mot 2028! Foto: Tom Pennington / Getty Images

Nytt år, ny strategi og nye muligheter

28. des 2022 Tore Øvrebø og Trond Pedersen

Snart setter vi strek over 2022, og skriver 2023. Med det nye året kommer også en ny strategi for Olympiatoppen og forhåpentligvis flere norske toppidrettsprestasjoner.

Gjennom hele Olympiatoppens historie, har vi utviklet oss. Vi har vokst sakte og fått større muskler. Men – som i resten av toppidretten – må vi alltid ha fokus på å være i videreutvikling. Det er én av grunnene til at vi nå kommer med en ny strategi som skal være styrende fra 2023 til 2028.

I 2021 tok vi selv initiativ til en ekstern evaluering av Olympiatoppen. Målet var å sikre at Norge fortsatt skal være én av verdens beste toppidrettsnasjoner, gjennom å videreutvikle Olympiatoppen som toppidrettsorgan i Norge. Rapporten «Utvikling i utfordrende samhandling» slo fast at Olympiatoppen fungerer veldig bra på mange områder, samtidig som vi blir utfordret på å utvikle og forbedre oss for å fortsette å kjempe om medaljer på de store idrettsarenaene.

Som et resultat av evalueringen, opprettet vi «OLT Videre», et prosjekt som så på hvordan Olympiatoppen skal utvikle seg videre mot 2028. Prosjektet tok tak i evalueringsrapporten og gjorde en grundig evaluering av dagens situasjon, gjennom omfattende involvering, med både én til én-samtaler og gruppesamtaler, spørreundersøkelse og dybdeintervjuer.

Nå er kursen staket ut mot 2028. I Olympiatoppens strategiplan 2023-2028 har vi videreført noe fra den forrige strategien, mens andre ting er justert for å møte utfordringene fremover og forhåpentligvis gi bedre resultater i tiden som kommer.

Tydeligere samhandling og tettere samarbeid

Det viktigste i den nye strategien er en tydeliggjøring av samhandlingen med særforbundene. Vi jobber hver dag for at Olympiatoppen skal være det beste stedet for utøverne til å bli enda bedre. Vår filosofi er «sammen om de store prestasjonene», og dersom vi skal leve opp til dette, må idrettene oppleve at Olympiatoppen har en betydelig verdi for prestasjonsutviklingen til utøvere, trenere og landslag.

Den nye strategiplanen legger også til grunn av vi skal ha tydeligere ressursstyring, stille strengere krav og prioritere tøffere. Vi skal jobbe tydeligere i prosjekter som ledes av OLT-coachene. Vi har gått bort fra å ha dedikerte sommer- og vinteridrettssjefer, og i stedet samlet coachene i et større team med felles ledelse av Hanne Staff. På denne måten kan vi jobbe enda tettere med idrettene og styrke samarbeidet. Forhåpentligvis vil idrettene merke at vi blir sterkere på de fem effektmålene:

 1. Styrket samhandling med særidrettene.
 2. Styrket intern samhandling og ressursutnyttelse i Olympiatoppen.
 3. Styrke Olympiatoppen som tverrfaglig og tverridrettslig møteplass.
 4. Tydeligere prioriteringer og ressursstyring.
 5. En mer effektiv og fleksibel organisasjon som styrer mer ressurser mot aktivitet.

Videreutvikling av paratoppidrett

I starten av 2022 lanserte Norges idrettsforbund parastrategien «Én idrett – like muligheter». Strategien er førende for alle deler av norsk idrett – også toppidretten, og nå videreutvikler vi integreringen av paralympiske idretter og utøvere i Olympiatoppens organisering og toppidrettsarbeid.

For å videreutvikle paratoppidretten i Norge, må vi gjøre noen strategiske prioriteringer. I den nye strategien trekker vi frem seks prioriteringer for paratoppidretten:

 1. Én idrett – like muligheter betyr også samme forventninger og krav.
 2. Full integrering i Olympiatoppens organisering og toppidrettsarbeid, med spesielt fokus på paraidrettens særskilte behov.
 3. Styrke kompetanse og ressurser på relevante områder innenfor paraidretten i Olympiatoppen.
 4. Utfordre, støtte og kvalitetssikre prioriterte særforbunds parasatsing med tanke på talent- og toppidrettsutvikling, ressurser, prioriteringer, trenere og kompetanse.
 5. Etablere og utvikle regionale paratoppidrettsmiljø hvor skoler, særforbund og Olympiatoppen spiller på lag.
 6. Jobbe proaktivt for å styrke rammebetingelsene til norsk paratoppidrett.

Regionenes viktige rolle

Olympiatoppens regionale avdelinger spiller en viktig rolle i norsk toppidrett. Den regionale tilstedeværelsen er strategisk viktig for bidraget vårt til særidrettenes talent- og toppidrettsutvikling. I den nye strategien har vi jobbet med å tydeliggjøre regionenes oppdrag bedre, og dette er nå definert som et todelt oppdrag. Regionene skal være en pådriver for regional toppidrettsutvikling, og de skal være Olympiatoppens forlengede arm ute i regionene.

Regionene får også én dedikert leder, som skal binde regionene og Olympiatoppen sentralt bedre sammen. Fra 2023 går Torbjørn Orskaug inn i rollen som leder for Olympiatoppens regionale avdelinger, og samtidig blir han også en del av Olympiatoppens ledergruppe. Vi tror og håper at dette vil skape en enda bedre samhandling mellom regionene, og Olympiatoppen sentralt og de regionale avdelingene.

Realisere nytt nasjonalt toppidrettssenter

Tanken om nytt nasjonalt toppidrettssenter startet allerede for 10-12 år siden med daværende toppidrettssjef, Jarle Aambø. Siden den gang har både vi og idrettene vokst oss større, og behovet for et nytt senter har økt. I 2019 gikk startskuddet da regjeringen bevilget tre millioner kroner til et forprosjekt, før vi fikk 18 millioner til prosjektering i 2021. Samme året ga Sparebankstiftelsen DNB en gave på 100 millioner som skal finansiere nytt og moderne treningsutstyr, teknologi, innredning og møbler i det nye nasjonale toppidrettssenteret.

I september 2022 fikk vi beskjeden om at Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har avslått søknaden om et nytt nasjonalt toppidrettssenter på Sognsvann. Likevel står ambisjonene våre fast. Vi skal fortsette jobben med å realisere planene om et fremtidsrettet toppidrettssenter som møter behovene våre, slik at vi styrker Olympiatoppen som møteplass og kompetansesenter for toppidretten.

Styrke rammebetingelsene til toppidretten

Gjennom prosessene som vi har hatt det siste året, har det kommet frem at økonomi er én av de største utfordringene til særforbundene. Derfor har vi inkludert dette som et viktig område i den nye strategien, og fremover vil det være en prioritet for oss å jobbe for å styrke rammebetingelsene til idrettene.

Det første grepet vi har tatt er å opprette SUMMIT 2024. Prosjektet er et samarbeid med ti sommeridretter som har til felles at de har en fantastisk toppidrettskultur, men de mangler økonomiske muskler. I november fikk vi grunnfinansieringen for prosjektet på plass, da Sparebankstiftelsen DNB ble med på laget. Nå jobber vi videre for å få på plass flere store partnere, samtidig som vi håper på å få fart på «crowdfundingen».

Med friske midler, nytt pågangsmot og en ny strategi, tar vi fatt på 2023 – med blikket hevet mot 2028!

Tore Øvrebø, toppidrettssjef og Trond Pedersen, assisterende toppidrettssjef